Brandspjäll

Spjäll i ventilationskanal avsett att hindra spridning av brand.