Brandfilt

Brandhärdig filt för brandsläckning i till exempel kläder.