Branddörr

Dörr med angiven brandteknisk klass i brandcellsgräns, till exempel EI60 som står emot brand i en timme.