Brandcellsgräns

Byggnadsdel, inklusive rörgenomföringar och anslutningar till omgivande byggnadsdelar, som uppfyller kraven på avskiljning i viss brandteknisk klass.