Automatiskt brandlarm

Automatiskt brandlarm är en teknisk anordning för att med hjälp av rök- och/eller värmedetektorer tidigt kunna varna för rök och brand.