Skiftande lokalbehov i skiftningens tid

Vi lever i en snabbföränderlig tid, där stora förändringar i näringslivet sker på kort tid. Ett exempel på något som är under snabb förändring är lokalbehoven. Vilka typer av lokaler och lösningar som efterfrågas förändras i alltifrån tillverkningsindustri och logistik till kontor och handel. Utvecklingen går inte i en specifik riktning, utan leder snarare till en uppsplittring i mängder av skräddarsydda lösningar från tidigare mer standardiserade lösningar.

Lokala exempel här och nu är hur fastighetsbolaget Svenska hus till sommaren inviger en nyproducerad lokal på Väla södra med möjlighet att hyra kombinerade kontor- och lagerlösningar. Byggnaden har rejält högt i tak och är uppdelad i fyra moduler som är anpassningsbara. Vidare storsatsar fastighetsbolaget Huvudkontoret på kontorshotell i Helsingborg framöver, i form av coworking spaces riktade mot små- och medelstora företag. Totalt kommer uppemot 400 platser att invigas på Väla södra, Norra hamnen och Gåsebäck under det kommande året. Samtidigt går det sedan tidigare framgångsrika kontorshotellet Mindpark på export och öppnar under 2019 nya lokaler i både Hyllie och centralt i Lund. Hyresgäster vid ett av kontoren ges möjlighet att även nyttja övriga två, med möjlighet att stärka nätverken i Skåne.

Även andra typer av lokaler rustas för att möta framtidens behov. Inom handeln har exempelvis herrstylisten Gents har ändrat om sin fysiska butik i city med en kaffebar mitt i lokalen. Tanken är att locka besökare till att stanna längre i butiken samt kunna erbjuda andra tjänster. Samtidigt rustar NCC tillsammans med fastighetsägaren Wihlborgs upp nästa etapp av Helsingborgs C under 2019, och en modernare resehubb, en ny fasad och en uppdaterad restaurangvåning planeras vara klara till slutet av 2020.

När så grundläggande saker såsom vad kunderna efterfrågar, hur produkter produceras och hur vi arbetar är i snabb förändring är det rimligt att dessa exempel på hur nya lokalbehov möts i en skiftande tid kommer att följas av fler lokala initiativ framöver.

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Besöksnäringen går starkt i Helsingborg

Besöksnäringen går fortsatt starkt lokalt, regionalt och nationellt. De preliminära siffrorna för helåret 2018 visar att Helsingborg ökat antalet gästnätter mot föregående år med 1,9 procent till 785 968. Det motsvarar nära 15 000 fler än föregående år, som redan var det högsta någonsin.

Tillväxten fortsätter således från redan höga nivåer, men ligger lägre än för Skåne (4,7 procent) och riket (3,5 procent). De internationella gästnätterna minskade efter att de ökade rejält under 2017, medan de nationella tog ett rejält kliv framåt.

Beläggningsgraden för stadens hotell var sammanräknat 66,1 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Det en fortsatt mycket bra siffra, högre än de flesta andra jämförbara städer samt Skåne- och rikssnittet (61,0 respektive 58,2 procent).

Det händer en del i besöksnäringen i Helsingborg just nu. Branschen skriker efter arbetskraft och i januari arrangerades WorkWalk för första gången, ett initiativ för att visa upp besöksnäringens möjligheter där högstadieelever och arbetssökande fick möjlighet att besöka en blandning av företag och få större inblick i vilka möjligheter som finns. I slutet av januari anordnades även stadens första Kallbadsvecka, som gav genomslag medialt nationellt och har ambitionen att bli ett återkommande evenemang framöver.

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Gästnätter januari-oktober 2018

Gästnätter totaltUtveckling totaltSvenska gästnätter utvecklingInternationella gästnätter utvecklingBeläggningsgrad hotellUtveckling beläggningsgrad (procentenheter)
Helsingborg688 5081,2%3,1%-5,1%68,7%1,5
Skåne 5 339 1464,3%3,0%8,6%62,3%1,1
Sverige54 177 1883,6%2,1%7,9%59,3%0,0
Familjen Helsingborg (Nordvästskåne)1 626 04811,1%11,9%7,6%58,3%0,3

Fortsatt starkt nyföretagande i Helsingborg

Under 2018 registrerades 1 031 nya företag i Helsingborg, vilket var en minskning med 2,8% men ändå bland de högsta siffrorna någonsin. Sedan många år tillbaka ligger nyföretagandet stabilt runt cirka 1000 nya företag per år, med viss variation.

Helsingborg placerade sig 2018 därmed återigen på fjärde plats av Sveriges 15 största städer när det gäller antal nystartade företag per 1000 invånare, efter de tre storstäderna. I både Skåne och Sverige som helhet minskade nyföretagandet, med 4% respektive 6,6%.

Att det startas företag är viktigt, men minst lika viktigt är att de företag som startas fortsätter att utvecklas. Om ditt företag behöver hjälp att växa finns det i vårt nätverk olika aktörer som kan stötta, dels i form av hjälp att hitta kapital och kompetens såsom Almi, Connect eller Tillväxt Helsingborg, dels genom tillväxtfokuserade utbildningar som Business academy. Är ditt företag tech-orienterat finns ThinkAccelerate dit du som företag ansöker om att bli antagen till ett 3-månaders program. Verkar företaget inom e-handel finns e-handelsinkubatorn på E-commerce Park of Sweden.

I slutet av 2018 fanns det totalt 14 527 företag i Helsingborg, en ökning med över 20% sedan år 2000. Företagen spänner över 615 olika branscher, vilket motsvarar 75% av alla branscher.

Källa: Bolagsverket

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Antal nyregistrerade företag för helår (AB, E, HB, KB)

20142015201620172018Förändring 17-18
Helsingborg1 0379271 0321 0611 031-2,8%
Skåne8 0098 0788 6348 4998 155-4,0%
Sverige62 37264 62568 79368 11263 620-6,6%
Familjen Helsingborg (Nordvästskåne)2 1111 9712 1842 2212 074-6,6%

Småföretagarna riksförbund arrangerar årsstämma i Helsingborg

Småföretagarnas Riksförbund bjuder in  medlemmar till årets stämma.

När: Lördagen den 13 april 2019, med start klockan 10:00.

Var: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg

Sista anmälningsdag för deltagande i stämman (endast medlemmar) är den 13 mars.

Läs mer och anmäl dig på smaforetagarna.se

Attraktivt läge – Helsingborg på plats tre i Sverige

Helsingborg utsågs nyligen till Sveriges tredje bästa logistikläge 2019, upp en placering mot året innan. Det bekräftar att staden har ett strategiskt läge med stark infrastruktur som binder samman marknader bortom regionen.

Stadens position som ledande inom livsmedelslogistik förstärks ytterligare när Helsingborgs hamn nu utökar med ytterligare ett veckoanlöp, i form av en direktlinje med bananer som återkommer efter ett års frånvaro. Samtidigt är hamnen utsatt för punktstrejker under en nationell konflikt, med ökade kostnader och risk för att last flyttas till lastbil från kontinenten på kort sikt. Först i april förväntas livsmedelsbranschen påverkas i stor skala om strejken fortsätter. Här är det viktigt att hitta långsiktiga spelregler för en nationellt strategiskt viktig näring, samtidigt som de viktiga logistikflödena påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Hur bra stadens logistiska läge är för den nordiska marknaden understryks av trädgårdshandlaren Plantagens nya logistikcenter på 15 000 kvadratmeter som invigdes vid årsskiftet. Stora delar av den nordiska logistiken centraliseras nu till centret, som packar och distribuerar blommor och plantor till deras butiker i Norden.

Staden är också en av tre tänkbara kandidater, tillsammans med Skellefteå och Luleå för en miljardsatsning av det statliga gruvbolaget LKAB. Det gäller omvandling av gruvavfall till säljbara produkter. Trots att Helsingborg ligger långt ifrån gruvorna, där råmaterialet förädlas i ett första steg, är staden en kandidat i och med en fullskalig hamn redo för stora volymer, samt närliggande kemisk industri.

Almi satsar på seminarier för entreprenörer

Under våren ger Almi en seminarieserie I Helsingborg som riktar sig till entreprenörer. Seminarierna vänder sig till företagare som har bestämt sig för att starta, eller de som har startat men som inte riktigt har hittat rätt.

Seminarierna är:

  • Du och ditt företag – om att gå från idé till affärsmodell.
  •  Räkna på din affärsidé – om ditt företags viktiga ekonomiska samband och nyckeltal.
  •  Att sälja med framgång – om att förstå dina kunder och underlätta köp.
  • Att växa – om att tänka tillväxt redan från start.
  • Att köpa företag – om vad du bör tänka på inför ett företagsköp.

Seminarierna utmanar och ger möjlighet att diskutera med likasinnade- allt i syfte att leverera kunskap, inspiration och möjlighet att utveckla nätverk.

Läs mer och anmäl dig på almi.se.

Helsingborg och Höganäs samverkar kring besöksservice

2019 samverkar Höganäs tätt med Helsingborgs stad kring besöksservice våra turister. Det handlar bland annat om gemensam sommarpersonal men även om att samköra våra utbildningar för infopoints.

– Detta är ett sätt för oss att tillsammans utveckla vår besöksverksamhet ihop för att ge ännu bättre service. Dessutom vet vi att våra besökare rör sig mellan våra kommuner i Familjen Helsingborg. För våra infopoints del innebär det att det även ges tillfälle till erfarenhets- och kunskapsutbyte vilket också är positivt, säger turism- och destinationsutvecklingschef Emma Håkansson.

Vad tycker du om Helsingborgs företagsklimat?

Är du en av de 400 företagare i Helsingborg som fått Svenskt Näringslivs enkät kring det lokala företagsklimatet? Då hoppas vi att du sätter av lite tid och besvarar den. Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av Sveriges kommuners företagsklimat. Ungefär 60 000 företagare i Sverige får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Enkäten bildar tillsammans med statistik kring strukturella förutsättningar underlag för ett samlat omdöme. Kommunernas resultat ger en placering på Svenskt Näringslivs ranking.

Välkommen till Företagardagarna 2019

Företagardagarna är regionens största näringslivsmässa och är en årlig återkommande mässa med drygt 220 utställare och cirka 8000 besökare på två dagar är detta en unik mötesplats.

Mässans syfte är att öka den regionala andan och uppmuntra till affärer inom regionen, och det ska vara enkelt att delta för alla!  Ett ypperligt tillfälle att skapa underlag för ökade affärer. Alla ska kunna vara med: företagsjättar, småföretag och hobbyföretagare. Parallellt med mässan erbjuder vi intressanta och spännande föreläsare.

Vi ses i Lindab Arena 2019 den 10-11 maj.

Boka din monter på engelholm.com