Så påverkas trafiken under Hx-festivalen

Biltrafik för verksamheter och företag som finns inom festivalområdet påverkas innan och under Hx-festivalen. Trafiken leds om från torsdag första augusti, till och med söndag fjärde augusti. Verksamheterna behöver därför planera leveranser, soptömning och annan nödvändig trafik.

Följande gator och torg är avstängda helt för leveranser under fredag andra augusti och lördag tredje augusti mellan klockan 11.00 och 01.00. Leveranser måste ske utanför dessa tider.

 • Hamntorget
 • Kungsgatan – del av (mellan Hamntorget och Brogatan)
 • Sundstorget (själva torgytan, gatan intill är öppen)
 • Henry Dunkers plats
 • Gröningen och Fria bad

Följande gator är öppna för behörig trafik (leveranser med mera) under hela Hx-helgen.

 • Badhusgatan
 • Brogatan/Kvickbron/Parapeten
 • Kungsgatan – del av (mellan Sundstorget och Roskildegatan)
 • Tullaregatan
 • Stuvaregatan
 • Roskildegatan
 • Kungsgatan – del av (mellan Henry Dunkers plats och Tågagatan)
 • Trosshalaregatan
 • Karl Johans gata
 • Bogseraregatan
 • Kranföraregatan
 • Båthusgatan

Notera att trafiken leds om från och första augusti till och med fjärde augusti och att det kan krävas annan rutt än vanligt.

Information om trafiken under Hx-festivalen

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti till och med fjärde augusti kan infart endast ske från Sundstorgsinfarten
 • Första augusti till och med fjärde augusti kan utfart endast ske norrut via Kungsgatan och Roskildegatan.
 •  Andra augusti till och med tredje augusti mellan klockan 10.00 – 01.00 finns endast ett körfält för dubbelriktad trafik in och ut från Badhusgatan (flödet styrs av flaggvakter).

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet
 • Andra augusti till och med tredje augusti råder totalt körförbud mellan klockan 11.00 – 01.00. Alla leveranser måste ske utanför dessa tider
 • Fjärde augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet

Notera att Fria bads parkering stängs av från och med sista juli 31 och infart under viadukten är därför inte möjlig.

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet
 • Andra augusti till och med fjärde augusti är gatorna avstängda och det råder körförbud mellan klockan 11.00 – 01.00. Alla leveranser måste ske utanför dessa tider

Notera att trafiken leds om och tillfartsvägarna ser annorlunda ut under dessa dygn. Infart till Hamntorgets södra sida sker via det körfält som normalt är avsett för enkelriktad trafik ut från Hamntorget.  Infart till Hamntorgets norra sida sker via Kungsgatan.

Färdtjänst släpps in på området under dygnets alla tider.

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet
 • Andra augusti till och med tredje augusti råder totalt körförbud på torget mellan kl. 11.00 – 01.00. Alla leveranser måste ske utanför dessa tider
 • Fjärde augusti ges tillträde till behörig trafik hela dygnet

Notera att trafiken läggs om och tillfartsvägarna ser annorlunda ut under dessa dygn.

 • Infart för behörig trafik kan endast ske söderifrån via Sundstorgsinfarten och Kungsgatan.
 • Utfart för behörig trafik kan endast ske via Roskildegatan.

Så påverkas trafiken till verksamheter.

 • Första augusti ges tillträde för behörig trafik på torget hela dygnet
 • Andra augusti till och med tredje augusti är torget avstängt och det råder totalt körförbud mellan klockan 11.00 – 01.00. Samtliga leveranser måste ske utanför dessa tider
 • Fjärde augusti ges tillträde för behörig trafik på torget hela dygnet

Notera att trafiken läggs om och tillfartsvägarna ser annorlunda ut under dessa dygn.

 • Infart endast möjlig via Sundstorgsinfarten
 • Utfart endast möjlig via Roskildegatan

Trafiken förbi Sundstorget på Kungsgatan är öppen (enkelriktad) under hela tidsperioden. Men tänk på att ytorna såväl som på torget och på gatan är belamrade med utrustning och material, vilket påverkar framkomligheten.

Skriv in datumet i kalendern – dags för Hbg Talks 2019

Den 9 oktober är det dags för årets upplaga av Hbg Talks på Helsingborg Arena. Temat är Plötsligt händer det – milstolpar och vändpunkter.

Hbg Talks handlar om händelser som är eller har varit helt avgörande för det fortsatta förloppet. Fantastiska vändpunkter och ödesdigra misstag för företag, människor och karriärer. Det blir en dag med flera olika perspektiv på temat, spännande talare och oväntade programpunkter. Här snackar vi näringsliv på ett nytt och annorlunda sätt.

Vill du bli påmind när vi släpper biljetterna?

Anmäl dig på www.hbgtalks.se

Så påverkas du som företagare av det nya rökförbudet

Nu är det slutrökt på bland annat uteserveringar, lekplatser och offentliga entréer. Att införa fler rökfria miljöer utomhus syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser som allmänheten har tillträde till,  exempelvis hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, får denna person avvisas.

Med den nya lagen är det förbjudet att röka på följande platser:

 • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
 • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Läs mer om det nya rökförbudet.

SUP46 Start-up People of Sweden öppnar nytt kontor i Helsingborg

SUP46 Start-up People of Sweden öppnar ett andra konto i Helsingborg när staden nu bygger sin helt nya techhub.

Prisma blir platsen för det nya kontoret, med inflyttning 2021. Från vänster till höger: David Nilsson Sträng (HETCH), Sonia Kaurah (SUP46), Sebastian Fuchs (SUP46), Peter Danielsson (Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg

Nyheten kommer i samband med att SUP46 utökar sitt utbud. Målet är att stötta ännu fler entreprenörer och startups i Sverige som är i behov av coachningen, investeringsstödet, partnerskapen, nätverket och gemenskapen som SUP46 erbjuder, kombinerat med behovet för startups att snabbt kunna skala upp och attrahera kompetent arbetskraft.

SUP46 har blivitpartner till satsningen tillsammans med HETCH, grundat av techveteranen och helsingborgaren David Nilsson Sträng, Wihlborgs, och Resurs Banks vd Kenneth Nilsson.

Efter sommaren kommer SUP46 öppna sitt kontor i hjärtat av Helsingborg på Järnvägsgatan 7, bara 100 meter från centralstationen, tills den nya 13 000 kvadratmeter stora kontorsbyggnaden Prisma öppnar i Oceanhamnen i 2021.

Vill du bli medarbetarnas och kundernas förstahandsval imorgon?

Familjen Helsingborg och Ängelholm Helsingborg Airport bjuder in till frukostmöte där ni får inspiration, modeller och tips för hur ni kan bli drömarbetsgivaren.

Svante Randlert är en av landets, Nordens och Europas mest anlitade föreläsare när det kommer till att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare till rätt plats.

Den 6 september är ni välkomna till Ängelholm Helsingborg Airport för frukostmingel med andra företag i regionen och föreläsning av Svante.

Läs mer och anmäl dig via invajo.com.

Sök stöd för ditt företags digitaliseringsresa

Som företagare i Skåne kan man söka upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning på digitalisering av verksamheten. Digitaliseringen kan ske genom att till exempel förändra företagens verksamhet, process eller organisation.

Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen till att identifiera nya affärsmodeller och effektivisera digitala processer och system. Sista ansökningsdag är den 23 augusti.

Läs mer på utveckling.skane.se.

Yrkes-SM kommer till Helsingborg 2020

Yrkes-SM kommer till Helsingborg den 22-24 april 2020 och är ett samarbete mellan Familjen Helsingborg och WorldSkills. Ta tillfället i akt och visa upp er verksamhet samtidigt som ni träffar ungdomar och bidrar till att säkra den framtida kompetensförsörjningen.

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar och förväntas locka upp till 30 000 besökare. Yrkes-SM är ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang där hundratals yrkesskickliga ungdomar tävlar och mäter sina krafter mot varandra inom ett 50-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet besöka evenemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken.

Läs mer om hur ni kan engagera er. Yrkes-SM 2020, pdf 204 Kb.

Läs mer på yrkessm.se.

Anmäl ditt företag till höstens WorkWalk

Den 26 november är det återigen dags för WorkWalk och vi behöver er. Elever i årskurs åtta och nio samt arbetssökande kommer att bjudas in för att ge en bättre inblick i Helsingborgs näringsliv och visa vilka framtida möjligheter det finns inom olika yrken.

Syftet är att öka intresset för yrken som kräver yrkesutbildning och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för företag  i Helsingborg. Besökarna kommer att vandra mellan företag under WorkWalk prova på olika aktiviteter och arbetsmoment på företagen. WorkWalk arrangeras för andra gången i samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen och Helsingborgs stad.

Ta chansen att träffa morgondagens arbetskraft och visa upp er verksamhet. Målet är att erbjuda 700 elever en plats!

Anmäl ert intresse till: emma.franklandgren@helsingborg.se

Föranmäl dig till HBG TALKS

HBG Talks är ett av nordväst Skånes mest uppskattade näringslivsevent med cirka 600 deltagare varje år. Temat för i år är ”Plötsligt händer det – milstolpar och vändpunkter”.

Det handlar om händelser som är eller har varit helt avgörande för det fortsatta förloppet. Fantastiska vändpunkter och ödesdigra misstag för företag, människor och karriärer. Hbg Talks äger rum 9 oktober. Föranmäl  dig redan idag!

Läs mer på hbgtalks.se.