Nytt förbud mot servering av starka alkoholdrycker

Regeringen har beslutat om ett förbud mot att servera alkoholdrycker med mer än 3,5 volymprocent efter klockan 22.00. Serveringstillstånd på serveringar i Helsingborg gäller fortsatt, men får inte användas fullt ut på grund av förbudet.

Den 19 november tog regeringen beslut om en ny förordning om förbud mot att servera alkoholdrycker efter klockan 22:00. Förbudet gäller spritdrycker, vin, starköl andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, men inte alkoholdrycker med max 3,5 volymprocent, det vill säga folköl.

Förbudet betyder inte att gällande serveringstillstånd på din servering kommer att skrivas om, det gäller oförändrat. Om du har serveringstillstånd till 01:00 ska ditt serveringsställe alltså vara tömt på gäster kl. 01:30, precis som vanligt. Om du har serveringstillstånd till 02:00 gäller 02:30 o.s.v.

Förbudet innebär däremot att serveringstillståndet under perioden 20 november 2020 till 28 februari 2021 inte får användas fullt ut.

Eftersom det finns oklarheter i beslutet kring vad som rent praktiskt ska gälla under perioden
förbudet gäller, behöver varje kommun göra sin egen bedömning utifrån vad det finns lagstöd för och vad som är bäst för att undvika trängsel. I Helsingborg har vi kommit fram till följande:

 • Efter klockan 22:00 är det förbjudet att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på stadens serveringsställen.
 • Ett serveringsställe kan låta gästerna sitta kvar vid sina bord i lokalen fram till dess att det ska vara utrymt enligt det vanliga serveringstillståndet, men efter klockan 22:00 får bara mat, lättdrycker och folköl serveras.
 • Inga alkoholdrycker utom folköl och lättdrycker får förekomma på borden efter klockan 22:30 då alkoholkonsumtionen (bortsett från folköl) ska vara avslutad på ett lika tydlig sätt som om gästerna hade lämnat lokalen.
 • Vid tillsyn ska serveringsställen kunna visa inspektörer från Helsingborgs stad eller polisen, till exempel genom verifikat från ert kassaregister, att det i verksamheten efter 22:00 inte serverats några alkoholdrycker förutom folköl och lättdrycker. Serveringsställen ska också kunna visa att det efter 22:30 inte finns några alkoholdrycker utom folköl och lättdrycker tillgängliga på borden för gästerna.

Punkterna ovan gäller tills vidare. Om det presenteras lagstöd för något annat kommer tillståndsenheten i Helsingborg stad att informera om det.

Om du har frågor om förbudet och vår bedömning är du välkommen att höra av dig till tillståndsenheten via Helsingborg stads kontaktcenter på telefon 042- 10 50 00.

På gång i Helsingborg

Läs senaste nytt om vad som är på gång i Helsingborg i stadens DI bilaga. Läs om förbindelsen med Danmark som kommer stärka regionen, H22-satsningen på en smartare stad, målet att bli en ledande tech-stad och mycket mer.

Hela bilagan läser du här.

Tillståndsenheten uppdaterar sina e-tjänster

Idag lanserar tillståndsenheten sina uppdaterade e-tjänster. Förhoppningen är att de uppdaterade e-tjänsterna ska vara mer användarvänliga och enkla för dig som kund.

Genom att effektivisera delar av ärendehanteringen vill vi höja säkerheten och förbättra användarupplevelsen. Tillståndsenhetens alla e-tjänster kommer att uppdateras inom kort. Du hittar de nya e-tjänsterna på sidan för självservice.

 E-tjänster som har uppdaterats

 • Ansökan om serveringstillstånd
 • Anmälan om servering och försäljning av folköl
 • Anmälan om försäljning av e-cigaretter

Framtidscoachen – så ska stödet nå fler

Läs senaste numret av WORK

Work är magasinet för och om näringslivet i Helsingborg där vi vill visa goda exempel, inspirera och sprida kunskap. Fokus ligger på det som finns högt på företagens agenda och som påverkar er i er vardag. Därför har detta nummer temat "Hur tar vi oss in i framtiden?"

Läs WORK 05 här

Läs tidigare nummer av WORK

Välkommen till Equal Business Growth

Equal Business Growth är ett skräddarsytt program som löper över 2020-21 och rymmer ett större antal insatser, så som affärsutveckling, strategiworkshops, vd-grupper, individuell rådgivning, seminarier och nätverksträffar. Allt anpassat efter ditt företags behov.

Syftet är att du ska få det du behöver för att växla upp din verksamhet. Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som driver ett etablerat företag i Skåne, är utrikes född och kvinna. Programmets tre delar:

 • Affärsutvecklande workshops där Du skapar strategiska handlingsplaner med olika teman
 • VD-grupper för erfarenhetsutbyte och problemlösning
 • Mentorprogram för tillväxt och nätverkande

Varför?

Studier visar att företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor vilja att växa och i hög grad anställer fler. Samtidigt vet vi att dessa företag inte får del av det offentligfinansierade stödsystemet i samma utsträckning som andra företag. Det vill vi förändra.

Vem kan delta?

 • Företag som drivs av utrikes födda kvinnor
 • Företaget ska ha minst två anställda
 • Företaget ska ha en vilja att växa och utvecklas

Välkommen med din intresseanmälan på almi.se. 

H22 SUMMIT – A springboard for innovation!

Helsingborg har tagit sin position som en av de mest innovativa städerna i Europa och H22-initiativet har förvandlat staden till en testbädd där aktörer från hela världen samskapar och delar med sig. Följ med oss på ett femdagardagars öppet hus 2-6 november där du kan checka in då och då eller stanna hela veckan.

Du hittar världsberömda talare, panelsamtal och chansen att hacka framtiden tillsammans med oss. H22 Summit är en fokusvecka där du, efter veckans slut, kommer ha förflyttat och vidgat vyerna för vad som är möjligt.

Besök h22summit.se för att säkra din plats. Vi ses där!

Tre teman för H22 Summit

FACILITATE – Ledarskap som accelererar innovation
ELEVATE – Teknik för folket
CO-CREATE – En stad utvecklad av invånare för invånare

Några av våra huvudtalare

Peter MacLeod, rektor för MASS LBP och en av Kanadas ledande experter på involvering och diskursiv demokrati.
Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och expert på hållbar utveckling och exponentiell teknik.
Audrey Tang
, Taiwans Digitalminister, mjukvaruutvecklare och framträdande ”game changer” när det kommer till open-source mjukvara.

Trafikstörningar

I slutet av augusti inleds arbetet med att bygga ut järnvägssträckan mellan Ängelholm och Maria station till dubbelspår. Arbetet sker i etapper och beräknas vara klart 2023 om allt går enligt plan.

Trafikverket utför även flera andra arbeten i höst som kan påverka dig som pendlar:

Helsingborgs stad bygger om på bussterminalen Helsingborg C

Måndag 31 augusti börjar vi att bygga om bussterminalen på Helsingborg C. Både asfalten och tunneltaket har nått sin tekniska livslängd. Vi passar samtidigt på att rusta upp utemiljön så att den blir trevligare och tryggare med ny beläggning, bättre belysning, nya konstverk på väggarna och ljusare färger. Arbetet beräknas vara klart våren 2021 om allt går enligt plan.

 • Stadsbussarna 4, 6, 26 och 27 samt regionbussarna påverkas och får tillfälliga hållplatser. Långfärdsbussar och flygbussen avgår från Hamntorget.
 • Se Skånetrafikens webb eller app för aktuell information. Inom kort finns mer information om projektet på se/vibygger

2020 års förändringar i ett längre perspektiv

2020 har inte riktigt blivit som vi tänkt. Covid19 har på kort tid vänt upp och ner på världen, men sett i ett längre perspektiv så är det mer svårbedömt hur påverkan blir. För många saker som just nu kan tyckas förändrade för alltid – skaka hand, gå på konferens, åka på utlandsresa någon? – är det för tidigt att bedöma hur permanent påverkade de är, medan det kan vara helt andra saker som vi inte uppmärksammar just nu som vi i efterhand kommer att se tillbaka på som de största förändringarna från krisen.

Vi ser vissa trendbrott men för många saker har Covid19 snarare agerat som en katalysator som accelererat redan existerande trender. Digitaliseringen har varit stark länge men Covid19-krisen har snabbat på den inom en rad områden. Arbete, nöjen, resor och möten har alla snabbt transformerats till en digital miljö som för de flesta fungerat bättre än väntat. Hemmet har blivit inte bara vårt boende utan alltmer även vår arbetsplats, nöjesplats och konferenslokal och till följd av detta har andra varor och tjänster efterfrågats över en natt. En immaterialisering av varor och tjänster på distans som vi inte kunde tänka oss bara för ett halvår sedan har blivit vardag. Många kanske upplever att man plötsligt lever i en ofrivillig digital framtid, men vi kan bara konstatera att en allt snabbare utveckling är att vänta – inte minst när de som varit digitala sedan barnsben alltmer kommer att dominera företag både som medarbetare och kunder framöver.

På kort tid har krisen förändrat arbetsmarknaden och det ser ut som att det finns risk för att klyftan växer mellan de som har och de som inte har ett arbete. Olika branscher drabbas olika hårt av pandemins effekter och den snabba digitaliseringen har lett till snabb förändring av många yrkesroller och arbetsformer. Lägg detta till att redan sedan tidigare beräknas hälften av alla arbetsuppgifter att påverkas av automation de kommande åren. Servicesektorn har blivit hårt drabbad, vilket försvårar för ungdomar och andra nya på arbetsmarknaden då det är här mångas första jobb finns. Samtidigt riskerar många av de äldre som slagits ut i krisen få det svårt att komma tillbaka till yrken med plötsligt ändrade krav. Allt detta leder till en fortsatt ökad press på utbildningssystemet och ökade krav på ett livslångt lärande och utveckling inom de flesta yrkeskategorier; något som gällde redan tidigare men som har tydliggjorts under krisen.

Krisen har kastat om hur vi ser på en hel del. Skiftet mot distansarbete och digitala möten har lett till att fastighetsmarknaden sett sig kraftigt påverkad. Många sektorer funderar över sina långsiktiga lokalbehov och även om det är för tidigt att säga var det landar ser det ut som att synen på fastigheter som en av de säkraste investeringarna fått sig en rejäl törn. Hälsa och trygghet har seglat upp som nya värden för många. Storstaden som länge varit ett ideal – vem vill inte bo i New York, Paris eller Sydney? – utmanas när det som lockat dit inte längre erbjuds; istället öde gator med stängda teatrar och barer, inställda konserter och restauranger på halvfart. Kvar är mångdubbla levnadsomkostnader och hotet från en högre befolkningskoncentration på stan och i kollektivtrafiken. Kalkylen ser annorlunda ut och vi kommer troligen se en omvärdering på många sätt av den koncentration som urbaniseringen inneburit.

För många företag har krisen satt risk och sårbarhet i fokus, inte minst när det gäller beroenden av insatsvaror och leverantörer. Framöver kommer vi att se hur många ser över och tänker om kring säkerhet, gör översyn av försörjningskedjor och lägger ökat fokus på IT-säkerhet. Och på tal om risk så har vi en klimatkris som kommer allt närmare. Coronakrisen har gjort små hack i en del miljöpåverkanskurvor, men än så länge har få av de drastiska skiften som krävs påbörjats. Samtidigt har de senaste månaderna gett en förvarning om hur snabbt omvälvande samhällsförändringar kan ske, något som skulle kunna bli följderna vid flera graders uppvärmning. En ögonöppnare med följd att krismedvetenheten har ökat, åtminstone i det korta perspektivet. Detta förstärker bara det som konsumenter ställer på företag inom alltfler arenor: krav på ansvar. Ansvarsfull och affärsdriven hållbarhet, socialt ansvarstagande och såklart även hälsomässigt ansvarsfulla varor och tjänster.