Välkommen till H22 Summit

H22 Summit blir i år ett digitalt hybridevent. Vi har nu en spännande tid framför oss där vi kommer tänka om och tänka nytt. Allt för att ni ska få en magisk upplevelse som tar tillvara på teknikutvecklingens möjligheter. Så markera vecka 45, den 2-6 november i din kalender. Då får du den unika möjligheten att tillsammans med ledande experter från hela världen vara med och skapa framtidens smartare och mer hållbara städer.

Vi kommer tillsammans utforska hur vi, genom innovation och involvering, kan möta utmaningar och öka livskvaliteten i staden. Vi vågar lova att det blir spännande möten med internationella perspektiv som öppnar upp för framtidens stadsutveckling. För det är bara tillsammans, som vi kan utveckla staden för ett hållbart liv, mellan husen och innanför väggarna.

Konferensen har tre fokusområden:

Teknologi med människan i centrum

Teknologi löper genom allt i livet och är i ständig utveckling. Vi utforskar hur man med smart teknologi kan underlätta, koppla samman och skapa ett bättre liv för de som bor och verkar i staden.

En stad utvecklad av invånare, för invånare

Invånarna är det pulserande hjärtat i staden. Men hur bygger man en öppen och trygg kultur där invånardialog och medskapande är en självklarhet?

Ett ledarskap som accelererar innovation

Hur arbetar man fram en innovativ, agil och utvecklande organisation som strävar mot att underlätta istället för att styra? Och hur får man in nya infallsvinklar för att vrida på perspektiven i ledarskapet och arbeta tvärgående i stället för i silos?

Vill du vara med och förändra världen?

Vill du bli påmind när vi släpper mer information och biljetterna till Summit 2020? Fyll i dina uppgifter i formuläret på vår webbplats så skickar vi en påminnelse när det är dags, h22summit.se
Scenprogrammet ges på engelska.

Fyll i dina uppgifter och få en påminnelse på h22.se.

Helsingborgs stad köper en del av Ängelholms flygplats

Flera kommuner i nordvästra Skåne går samman och köper Ängelholms-Helsingborgs flygplats av företaget Peab. Helsingborgs stad köper 40 procent av flygplatsen, Ängelholm 30 procent och övriga kommuner resterande del.

Från och med den 1 september tar de sju kommunerna Helsingborg, Båstad, Bjuv, Höganäs, Perstorp, Klippan och Ängelholm över driften och ägandet av flygplatsen via ett gemensamt bolag.

– Flygplatsen är viktig för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne eftersom det i dagsläget inte finns konkurrenskraftiga alternativ för att ta sig mellan vår region och Stockholm. Utan flygplatsen skulle vår regions attraktivitet och konkurrenskraft minska. Därför har sju kommuner nu tagit ansvar för att rädda flygplatsen, så att vi säkrar att näringslivet och invånarna har en förbindelse på en timme till Stockholm, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och ordförande i Familjen Helsingborg.

I nuläget går trafikeras inte Ängelholms-Helsingborgs flygplats. Det första flyget från flygplatsen går igen 15 juni.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet om flygplatsen.

Är ditt företag redo för en ny verklighet?

Det har varit en minst sagt märklig vår, på grund av en global pandemi som plötsligt spred sig som en löpeld. Vi väntade oss det värsta och beslutsfattare världen över drog i handbromsen olika hårt, men sen kom det aldrig riktigt hit - eller i alla fall inte i den omfattning som befarades. Det har varit svårt att få överblick över situationen och psykologi har spelat minst lika stor roll som biologi. Även om smittspridningen troligen varit begränsad lokalt, så har det lokala näringslivet och arbetsmarknaden påverkats kraftigt av coronakrisen.

Påverkan har sett olika ut för olika företag och branscher, men i stort har det rört sig om avbrott i försörjningskedjor, nationella restriktioner och inte minst beteende- och konsumtionsförändringar utifrån människors oro. Lokalt har även Danmarks gränsstängning påverkat stort. Efter en första akut chock mot ekonomin har nu krisen rört sig in i en mer utdragen fas där det på sätt och vis stampar. Vi är många som är rätt så trötta nu och som bara vill att det ska ta slut och återgå till det normala.

Men hur ser det normala ut framåt? Allt mer pekar på att förutsättningarna har ändrats och att krisen så att säga är det nya normala.  Vi kan konstatera att det har blivit en långvarig kris, där många av de effekterna vi såg tidigt har blivit ett nytt normalläge. Förloppet har blivit utdraget och vi kan bara spekulera i hur länge krisens effekter kommer att pågå.

Om man ska beskriva situationen i ett enda ord så är det osäkerhet, både för nuläget och framtiden. Osäkerheten gäller inte minst de saker som avgör utvecklingen i ekonomin framöver. Det gäller sjukdomen, både smittspridning och eventuella medicinska framgångar. Det gäller psykologi och den oro som finns i samhället. Det gäller de restriktioner och åtgärder för att dämpa smittspridningen som införs eller hävs. Det gäller omfattningen av den ekonomiska stimulanspolitiken och hur länge stödpaketen gäller. Det gäller utvecklingen i andra länder. Och inte minst gäller det tiden – ju längre krisen pågår desto större och mer bestående blir effekterna.

Osäkerheten gäller också hur det blir på sikt – vad blir bestående förändringar och vad kommer att återgå till business as usual? Världen är inne i en femte större ekonomisk kris sedan 1970-talet men den här krisen har fått hela samhället och världen att stanna upp på ett sätt som aldrig förr. Troligt är att krisen accelererar trender som redan fanns sedan tidigare och att det som ändå hade hänt händer snabbare nu. Digitaliseringen driver en digital omställning inom alltfler områden, något som redan tagit stora kliv under krisen. Vi ser en konsumtion i förändring med nya alternativ, lojaliteter, köpsätt och beteenden. Företag avkrävs mer tydlighet och ställningstagande i sociala och hållbarhetsfrågor, inte minst utifrån en klimatförändring som inte står stilla.

Det finns stora utmaningar framöver, även sedan sjukdomen bekämpats eller ebbat ut. Många av stödlösningarna har skjutit kostnader framåt i tid, många kommer inte att kunna ta igen uteblivna order eller intäkter från krisperioden, oro och osäkerhet kan fördröja att konsumtion och produktion återupptas och långvarigt förhöjd arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö kan påverka många företag negativt på sikt.

Vi kan dock konstatera att det inte längre handlar om att övervintra eller rida ut en kortare kris – istället väntar en längre period av osäkerhet, med tydliga gemensamma utmaningar att planera för som gäller alla organisationer. Först och främst gäller att hantera det utdragna läget och anpassa sig till det. Har man inte fått koll på kritiska försörjningskedjor eller anpassat sin produkt till en förändrad efterfrågan så är det hög tid att fundera på vad som behöver göras. Vidare krävs det en beredskap för hur man påverkas om smittoläget eskalerar – den så kallade andra vågen. Kan man skapa en bättre beredskap för eventuella ytterligare dippar i efterfrågan eller nya restriktioner såsom läget i mars/april?

Vi vet inte hur de förändringar som skett kommer att landa långsiktigt, och just därför bör man försöka hålla flera möjligheter i planeringen samtidigt. Hur påverkas konsumtionen långsiktigt? Kommer mängden distansarbete öka på sikt? Kommer vi någonsin att flyga som förr igen? Oavsett om förändringen blir bestående, går tillbaka till hur det var före krisen eller landar någonstans mittemellan så gäller det att ha en beredskap för de olika möjligheterna.

Det är hög tid att fundera igenom verksamheten från grunden, snarare än att klara sig över sommaren eller tills krisen är slut. Om världen är förändrad så bör även din verksamhet vara det. Rent psykologiskt är det lätt att i en kris fokusera på det negativa, förstora upp det viktiga just nu och bortse från det som kan bli viktigt på sikt. Vi fastnar lättare i att se faror än möjligheter och tänker ut alltför komplexa lösningar.

Så försök istället att zooma ut och fundera över framtiden. Kriser är en möjlighet för den som kan lyfta blicken och vågar prova något nytt i en tid när allt är uppkastat i luften. Innovativa företag som Whatsapp, Airbnb och Uber grundades under den senaste finanskrisen – coronakrisen kommer också att skapa nya och banbrytande bolag och produkter som växer fram i det nya landskapet. Så se över din marknad, dina produkter, dina kunder – kanske finns det nya möjligheter när du ser dem med nya ögon?

Andreas Roth
Omvärldsanalytiker, Helsingborgs stad
andreas.roth@helsingborg.se

Läs senaste numret av WORK

Work är magasinet för och om näringslivet i Helsingborg där vi vill visa goda exempel, inspirera och sprida kunskap. Fokus ligger på det som finns högt på företagens agenda och som påverkar er i er vardag. Därför har detta nummer temat "Förändring genom kris".

Fjärde numret av WORK.

Läs tidigare nummer av Work.

Välkommen till Venture cups regionfinal 2020

Regionfinalen i Venture cup äger rum 12 maj. Finalen är som vanligt ett tillfälle att fira, hylla och inspireras av årets vinnare i startup och på så sätt ta del av de trender som råder just nu. Skillnaden i år är att festligheterna arrangeras digitalt istället för fysiskt, som en följd av Covid-19.

Om det är någon gång vi behöver nya innovationer och lyfta personer som hittar lösningar på våra utmaningar så är det nu. Det kommer vi självklart beröra och skapa inspirerande samtal kring tillsammans med er som medverkar under vår livestreamade regionfinal.

Läs mer och anmäl dig via eventbrite.com.

Helsingborgs stad förbättrar sitt företagsklimat och nöjdkundindex (NKI)

Helsingborgs företagare ger staden ett bättre betyg för företagsklimatet år 2019 jämfört med året innan och man ökar sitt NKI-värde med 5 enheter. I servicemätningen Löpande Insikt mäts företagens nöjdhet med stadens myndighetsarbete kring bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Helsingborgs stad har nu, tillsammans med Örebro, det högsta resultatet bland de befolkningsmässigt största kommunerna i Sverige och det högsta egna resultatet sedan mätningen startades.

NKI  görs i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.

– Ett bra företagsklimat är viktigt för att företag ska kunna utvecklas här. Företagen är avgörande för jobben i Helsingborg. Utvecklingen är ett tydligt kvitto på att vi lyssnat till företagen och deras synpunkter, och att vi får denna feedback underlättar vårt arbete för att förbättra myndighetsutövningen för stadens företagare, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Undersökningen gjordes under hela 2019 och besvarades av 743 Helsingborgsföretagare (56 % av tillfrågade). Frågorna berör myndigheternas service till företagen och handlar bland annat om tillgänglighet, information och bemötande. Stadens tillämpning av lagar och regler, effektivitet och förståelse för företagens vardag finns också med. Sedan 2011 har stadens totalbetyg ökat med 14 enheter och Helsingborgs stad är nu en av de två bästa bland de befolkningsmässigt största kommunerna i Sverige.

– Vi är tacksamma för alla företag som tar sig tid att besvara denna omfattande enkät och på det sättet visar oss vad vi behöver förändra. Resultatet visar att när vi arbetar tillsammans, över förvaltningsgränser och i samarbete med näringslivet kan vi åstadkomma förändring. Internt är det en laginsats, där vi lär oss av varandra och av andra kommuner. Det här motiverar oss till att jobba ännu mer och tillsammans med företagen, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör.

Fakta

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Regioner en nöjd-kund-undersökning där företagen får svara på vad de tycker om företagsklimatet. Resultatet av undersökningen publicerades på SKR:s hemsida

Frågor och svar i samband med resultatet av Öppna Jämförelser – Företagsklimat 2019

En kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företag. 5 myndighetsområden berörs: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Frågorna berör 6 serviceområden; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.Undersökningen bygger på analysmodellen Nöjd-Kund-Index, som är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet inom såväl privat som offentlig sektor. Modellen visar dels NKI (0-100) som är ett nöjdhetsmått, dels ett effektmått som visar vilken betydelse de olika serviceområdena har för den totala nöjdheten

Mätningen görs från och med 2016 löpande och årligen. Mätningen görs genom en enkätundersökning. Ett urval av företag som haft ett avslutat ärende hos någon av myndigheterna får en webbenkät.

Enkäten skickas till företagare, som under 2019 hade ett aktivt ärende hos något av de 6 berörda myndighetsområdena.

Svarsfrekvensen 56 % i Helsingborg, mot 54 %  2018. Det innebär att 2019 svarade 743 Helsingborgsföretagare på enkäten, mot 589 vid förra mätningen.

Helsingborgs stads totala Nöjd-Kund-Index (NKI) är 76, vilket är högre än riksindex. Totalindex har sedan mätningen startade 2011 haft en stadig ökning, sammanlagt 14 enheter, med ett språng från 2018 till 2019 på 5 enheter.

Resultatet är varierande mellan myndighetsområden, med en god utveckling för bygglov (+10), , serveringstillstånd (+9), livsmedelstillsyn (+5) och markupplåtelse (+2) men en sämre utveckling för brandtillsyn (-6),  miljö- och hälsoskydd (-4). Den avstannande utvecklingen 2018 har nu bytts till förändringar åt andra hållet.

Samtliga serviceområden har utvecklats positivt på totalen; tillgänglighet (+2), information (+3), bemötande (+4), kompetens (+3), rättssäkerhet (+4) och effektivitet (+7) Framför allt effektivitet har ökat och är resultat av det fokus myndigheterna haft på detta serviceområde.

Av 15 kommuner över 100 000 invånare, landar Helsingborg på plats 1 tillsammans med Örebro. I storleksklassen följt av Lund och Västerås (båda 75 Stockholm (74), Norrköping och Lund (73) samt Malmö (72)

Nationellt besvarades enkäten av 33 972 företag i 188 kommuner och 17 samarbetsorganisationer enkäten.

Årets ranking av kommunernas NKI presenteras den 22 april av SKL.

NKI är uppbyggt av de tre frågorna:

 • Hur nöjd var du med förvaltningen i sin helhet?
 • Hur väl uppfyllde förvaltningen dina förväntningar?
 • Tänk dig en perfekt förvaltning. Hur nära ett sådant ideal kom förvaltningen?

Serviceområdenas betygsindex är uppbyggda av de frågor som ingår inom respektive delområde i enkäten.

NKI-skalan går från 0-100. Under 62 anses som ett lågt betyg, mellan 62-69 som ett godkänt betyg och 70 eller mer som ett högt betyg.

Vilka serviceområden som är viktigast för helhetsbedömningen (det totala NKI-värdet i kommunen) och vilka områden som bör vara prioriterade vid ett förbättringsarbete. I Helsingborgs stad anser företagarna att effektivitet, rättssäkerhet och bemötande är viktigast.

Effektiviteten visar på klart högst effektmått och ett förhållandevis lågt betyg och bör därmed prioriteras.

Efter den första undersökningen 2011, har vi haft fokus på frågor kring kundnytta för företagen. Samtliga nämnder/förvaltningar har lagt såväl personella som ekonomiska resurser för att förbättra företagsklimatet. Ett stadsgemensamt projekt med deltagande av de inblandade förvaltningarna under ledning av avdelningen för näringslivs- och destinationsutveckling pågick mellan 2011 och 2013.

Efter projektets slut har förvaltningarna fortsatt sitt arbete med kring sitt företagsarbete, vilket avspeglades i ett stadigt förbättrat resultat. En gemensam lotsfunktion kommit till stånd och Kontaktcenter har inneburit en tydlig ”första instans”.

Under 2019 har arbetet fortsatt, med förändringar av innehåll på stadens webb, utbildningar av nya handläggare för att bygga förståelse kring företagsklimatet betydelse för Helsingborg som plats. Vi har också startat ett arbete kring kundresor och tjänstedesign och har tagit fram ett förslag till hur stadens myndigheter med hjälp av digitalisering och AI. Jämförelse med ”de bästa” är ytterligare en byggsten.

188 kommuner och 17 myndigheter i samverkan deltog 2019. Enbart företag med aktiva ärenden är med, frågorna bygger på konkreta situationer. Kan ge underlag för benchmarking. Lätt att jämföra sig med kommuner av samma storlek eller samma struktur.

Löpande Insikt kan bidra som drivkraft i det långsiktiga arbetet med företagsklimat och som motor i intern verksamhetsutveckling.

Den mediala uppmärksamheten i samband med rankingen flyttar fokus från det som är det viktigaste; utvecklingen och trenden i den egna kommunen.

Frågebatteriet utvecklas fortfarande med bristande jämförelse som följd. NKI utgår från 3 frågor som alla bygger på kundens föreställning och förväntan.

Vi måste upprätthålla de resultat vi uppnått, vårda dem och samtidigt öka insatserna för att förbättra företagsklimatet. Årets resultat måste analyseras och ge konsekvenser i verksamhetsutvecklingen.

Genom att koppla förbättringsområde tydligt i verksamhetsplaner och målarbete får vi ett ökat fokus på service och företagsklimat.

Nu är smittskydd lag på din servering

Coronapandemin måste bromsas i samhället. Därför har regeringen beslutat om en tillfällig lag om smittskydd på serveringsställen. Lagen gäller året ut och betyder att serveringar som vänder sig till allmänheten är skyldiga att göra åtgärder mot trängsel. Du som driver servering ska utforma dina lokaler och utomhusområden för att undvika trängsel och förhindra smittspridning.

Helsingborgs stad vill att din servering ska kunna fortsätta att ha öppet och servera mat trots att coronaviruset och sjukdomen covid-19 finns i samhället. Men för att det ska fungera måste du skydda din personal och dina gäster genom att se att till att din servering inte bidrar till en ökad risk för smittspridning. Det gör du genom att utforma din lokal, entré och/eller tillhörande områden utomhus så att gästerna kan undvika trängsel.

Tillfällig lag om smittskydd på din servering

Från den 1 juli 2020 gäller en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i Sverige. Alla näringsverksamheter som serverar mat och/eller dryck till allmänheten och har sittplatser i anslutning till serveringen räknas som serveringsställen och omfattas av lagen. Det gäller till exempel restauranger, barer, pubar, caféer, glasskiosker med sittplatser och nattklubbar. Däremot gäller lagen inte i matsalar på arbetsplatser och i skolor, eller för cateringföretag, foodtrucks och take-away-ställen.

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Lagen kompletteras med uppdaterade föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller från 7 juli 2020. Föreskrifterna innebär att serveringsställen ska göra åtgärder för att undvika trängsel på de ytor inomhus eller utomhus som gästerna har tillträde till. Serveringsställen ska även:

 • informera gästerna om hur de minskar risken för smittspridning
 • erbjuda möjlighet till handtvätt eller handsprit
 • säkerställa att personalen informeras om hygienrutiner mot smittspridning mellan gäster
 • endast servera gäster som sitter ner vid bord eller bardisk.

Så följer din servering föreskrifterna

För att förhindra smittspridning ska din servering se till undvika trängsel mellan gäster. Då krävs tydliga rutiner enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Här är några av de viktigaste:

 • servera endast gäster som sitter ner vid bordet
 • möblera om borden eller ta bort bord för att undvika trängsel
 • se till att gästerna kan hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap när de sitter ner vid borden eller står i kö
 • se till att gäster kan beställa och ta med sig mat från din servering utan att det blir trängsel
 • skapa god framkomlighet i lokalen så att gäster kan röra sig till och mellan bord utan trängsel
 • be gäster att vänta på bordsplacering innan de sätter sig i lokalen
 • informera gästerna om att hålla avstånd till varandra
 • erbjud bra möjligheter för handtvätt eller tillgång till handsprit
 • placera gäster med rätt avstånd vid vartannat bord
 • markera avstånd på golvet och i köer till kassa, entré och toalett
 • inför ett nummerlappssystem för att undvika trängsel när gäster ska hämta mat till borden
 • begränsa antalet gäster som får vistas i lokalen samtidigt.

Ladda ner miljöförvaltningens checklista för egenkontroll på serveringsställen.

Kommunen kan besluta vad du måste göra

I och med den nya lagen flyttas ansvaret för tillsyn och beslut från regionernas smittskyddsläkare till kommunernas nämnder för miljö- och hälsoskydd.

Från 1 juli och året ut kan Miljönämnden i Helsingborgs stad därför besluta om att ett serveringsställe måste göra åtgärder eller stängas för att förhindra smittspridning. Miljönämnden har också möjlighet att koppla ett vitesbelopp till beslutet, som förvaltningsrätten kan döma företaget att betala om de inte gör åtgärderna.

Miljöförvaltningens inspektörer fortsätter att göra trängselkontroller på restauranger, caféer, barer, nattklubbar och andra sommaröppna serveringsställen i Helsingborg. Kontrollrapporterna och inspektörernas bedömning blir underlag för eventuella beslut i miljönämnden.

Den tillfälliga lagen gäller året ut t.o.m 31 december 2020.

Sidan uppdaterad 8 juli 2020.

FAQ om trängsel och smittspridning

Att alla näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten ska göra smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av coronavirusinfektionen covid-19 i samhället. Serveringsställen ska se till att deras lokal och utomhusområden är utformade så att trängsel mellan besökare undviks. Besökare ska kunna hålla avstånd på minst 1 meter till andra sällskap när de sitter och äter vid borden, rör sig i lokalen eller köar utanför. Serveringsställen kan till exempel skapa utrymme genom att möblera om bord och stolar, placera gäster vid vartannat bord, markera avstånd på golvet och i köer till kassa, entré och toalett, införa nummerlappssystem eller begränsa antalet gäster som får vistas i lokalen.

Lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter gäller alla näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten, till exempel restauranger, barer, pubar, caféer, snabbmatställen, kiosker och nattklubbar. För att en verksamhet ska räknas som ett serveringsställe enligt den nya lagen, så måste besökare och kunder ha möjlighet till att äta eller dricka på plats. Personalmatsalar, skolmatsalar, cateringverksamheter och organisationer som ideellt serverar mat omfattas inte av föreskrifterna. Samma sak gäller foodtrucks, take-away-ställen och glasskiosker där det inte finns bord och stolar.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Det är avståndet mellan stolsryggarna på utdragna stolar med gäster från olika sällskap som gäller.

Nej, förbudet mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster på över 50 personer gäller inte serveringsställen med normal verksamhet. Om det däremot anordnas ett arrangemang på ett serveringsställe som till exempel en konsert, en danskväll eller liknande, kan förbudet gälla det evenemanget. I sådana fall har Polismyndigheten ansvaret att se till att förbudet följs. Men, även om förbudet inte gäller din servering är det viktigt att du inte tar emot fler besökare än vad som är lämpligt för att kunna undvika trängsel. Du kan sätta en egen gräns för hur många besökare du kan ta emot utifrån lokalens storlek och det utrymme som finns.

Gäster inom samma sällskap ska hålla lämpligt avstånd till varandra enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Serveringsställen ska informera gästerna om rådet, men de är inte ansvariga för att de håller avstånden. Istället har gäster i samma sällskap ett eget ansvar att hålla avstånd. Om ett stort sällskap besöker ett serveringsställe är det viktigt att dela upp gästerna vid flera bord för att skapa utrymme och undvika trängsel.

Samma föreskrifter som för andra serveringsställen som är öppna för allmänheten. Om ett större sällskap har bokat till exempel en festvåning ska företaget som har serveringen bland annat se till att det finns sittplatser för alla gäster, att gästerna sitter vid ner vid olika bord och att det är minst 1 meter mellan olika sällskap.

Ja, om du ser till att gästerna kan hämta mat till borden utan att det blir trängsel, till exempel genom att ha ett nummerlappssystem, markera ut avstånden i kön, eller begränsa hur många gäster som får stå i kön samtidigt.

Då ska du hantera situationen genom att inte släppa in fler gäster, be alla att hålla avstånd och hänvisa stående personer tillbaka till sina sittplatser. De som inte har ett bord att sitta vid kan inte serveras. För att inte hamna situationer där du måste avvisa gäster är det viktigt att från början inte välkomna fler besökare än som är lämpligt för att kunna undvika trängsel. Om det blir för fullt på serveringen kan du be gästerna ta take away eller komma tillbaka vid en annan tidpunkt.

I en situation där det finns allvarliga brister i rutiner och omfattande trängsel på ett serveringsställe, kan miljönämnden besluta om ett förbud mot fortsatt verksamhet för att direkt förhindra smittspridning. Ett sådant beslut gäller omedelbart och tas av ansvarig chef och vid behov i samråd med smittskyddsläkare. Beslutet kan innebära att ett serveringsställe inte får ha öppet efter en viss tid, att det bara får ta emot ett visst antal gäster samtidigt, eller att hela eller en viss del av serveringen måste stänga.

Om ett serveringsställe inte gör de smittskyddsåtgärder som miljönämnden beslutat om i tid, och ett vite är kopplat till föreläggandet, kan förvaltningsrätten döma företaget som driver serveringen att betala vitet. Hur högt vitesbeloppet blir bestäms med hänsyn till den aktuella, ekonomiska situationen och företagets betalningsförmåga.

– Där gäller samma föreskrifter som för andra serveringsställen. På barer och nattklubbar är det särskilt viktigt att köer vid entrén och till toaletter organiseras så att gästerna kan hålla avstånd till varandra. Det är också viktigt att gästerna sitter ner vid borden när de äter och dricker. Stående barservering är inte tillåtet.

Om de inte serverar mat eller dryck till allmänheten på en servering med sittplatser omfattas de inte av Folkhälsomyndighetens föreskrifter för serveringsställen. Däremot ska de följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och begränsa antalet kunder som är i butiken eller lokalen samtidigt. De bör också informera kunderna om att hålla avstånd, ta fram lösningar för kassaköer, visa hur långt ifrån varandra kunderna ska stå och möblera om i lokalen om det behövs för att undvika trängsel. Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel har tagit fram gemensamma riktlinjer för butiker där de rekommenderar att kunderna ska kunna hålla 1,5 meters avstånd till varandra när de handlar.

Ja, om de håller avstånd till varandra och minst 1 meter till andra sittande sällskap eller andra gäster som står i kö eller väntar på bordsplacering. Det är avgörande att gäster som sitter vid bardisken inte begränsar framkomligheten eller skapar trängsel i lokalen.

Det är mycket viktigt att medarbetare som känner sig sjuka stannar hemma fram till de inte längre har några symptom och sedan två extra dagar. Coronaviruset smittar inte via mat, men personen kan smitta gäster och andra medarbetare i lokalen.

Nej, det finns idag inget som tyder på att personer kan bli sjuka om de äter mat med coronaviruset på. Coronaviruset smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna, inte via magtarmkanalen.

Informationsmaterial och checklista

Skyltar och affischer i coronatider

Här finns info- och reklamtavlor till köpcentrum och butiker med information på flera språk om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av coronaviruset. Gå till Länsstyrelsens webbplats.

Material på andra språk

Samlad information om Covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information om vilka åtgärder och möjligheter till stöd som erbjuds.

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi på kontaktcenter@helsingborg.se.

Sidan uppdateras kontinuerligt, men hittar du motstridig information ber vi dig att alltid följa råd och riktlinjer från respektive myndighets webbplats.

Region Skåne lanserar nytt insatspaket

Under våren har Region Skåne genomfört nya satsningar för det skånska näringslivet, som en företagsakut och omställningscheckar riktade mot små- och medelstora företag. Nu omfördelas ytterligare resurser till nya och utökade insatser utifrån rådande läge. Läs hela pressmeddelandet.

Träffa en framtidscoach

Nu finns möjlighet för dig som företagare att få kostnadsfri coachning! Din framtidscoach kan stötta dig med traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka i nya banor och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov. Det finns även möjlighet till mentorskap.

Ni börjar med ett 30 minuters startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt. Möten kan ske både online, via telefon eller personliga träffar. Läs mer och anmäl dig här.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stöd och insatser kring Covid-19. 

FAQ

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Läs mer om vad som gäller för butiker, köpcentrum, gallerior m.m. på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Företag som driver barer, restauranger, caféer och andra serveringar ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Du kan läsa mer om detta här.

 • Arbetsförmedlingen har samlat tips på hur du kan rekrytera personal på olika sätt i samband med coronakrisen. Läs mer här.
 • Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar. De hjälper er att hitta varandra och stöttar i processen kring resursdelning. Vilka regler gäller och hur kan man fördela kostnader? Registrera ert företag och behov på Region Skånes hemsida.
 • Helsingborgs stad erbjuder dig som företagare och är i behov av stöd eller som har frågor om den lokala arbetsmarknaden att ta kontakt med en matchare på Arbetsmarknadsförvaltningen. Staden erbjuder vägledning och rådgivning till företag i frågor som rör kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor. Hör av dig till Näringslivs-och matchningsenheten på telefon 042- 10 46 66 eller via matchning@helsingborg.se.
 • All information om insatser och stödpaket finns att läsa på regeringens hemsida.
 • Läs samlade råd och uppmaningar till verksamheter från Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.
 • Försäkringskassan har samlat information om ersättningar, intyg osv på forsakringskassan.se.
 • Skatteverket.se finns samlad information och stöd kring hur du kan förbättra ditt företags ekonomiska situation.
 • För dig som driver restaurang eller annan typ av servering finns information om bland annat smittspridning och trängsel på livsmedelsverket.se.
 • MSB har samlat information för företagare på krisinformation.se. Om du är i behov av planeringsstöd, läs mer på msb.se.
 • Riksbanken har lanserat ett antal insatser för att minska de ekonomiska effekterna av viruset. Läs om insatserna på riksbank.se.

Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Läs mer om insatser, stöd och rådgivning på Region Skånes hemsida. Där kan du även använda tjänsten för att resursdela permitterad personal.

 • För att stötta det lokala näringslivet under pandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Tillsyn och kontroll:
  Miljöförvaltningen avvaktar med livsmedelskontroller på vårdverksamheter och där riskgrupper finns.
 • Tillstånd:
  Om du som företagare önskar att få tidsfrist, pausa eller avbryta tillståndsprocesser kan du kontakta din handläggare.
 • Avgifter:
  • Om du nyttjar stadens mark till uteservering, kiosk på kvartersmark eller matställe/kiosk/restaurang på allmän platsmark ges du 180 dagars betalningstid på fakturor från staden. Läs hela pressmeddelandet. 
  • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter (*1) som nämns nedan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020. Läs hela pressmeddelandet.
  • Du som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av dig och få anstånd i upp till 180 dagar.
  • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
  • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.
  • NSR, avgifter inom sophämtning.
  • NSVA, avgifter inom VA.
  • Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla (*2).

  *1: Tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

  *2: Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

 • Betalningsfrister:
  Helsingborgs stads målsättning är att betala omedelbart till sina leverantörer.

Här presenteras organisationer som kan hjälpa och stötta dig som företagare. För fler initiativ, besök action.helsingborg.se.

 • Via Tillväxtverket kan små och medelstora företag söka stöd och information. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida. 
 • Nationella företagsakuten erbjuder stöd gällande regelverk, finansiering, personal och hälsa.
 • Företagarna Syd erbjuder kostnadsfri affärsutveckling till dig som har din verksamhet i Skåne och behöver hjälp att utveckla ditt företag med anledning av rådande kris. Läs mer om tjänsten på foretagarna.se
 • Framtidscoach för företag erbjuder dig som företagare kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Intresserad? Kontakta: framtidscoach@drivaeget.se eller 042-18 18 20.
 • IUC Syd och Teknikcollege Skåne erbjuder kostnadsfritt åtgärdspaket för direkta insatser till industriföretag. Gäller medlemsföretag. För mer information och kontaktuppgifter, besök iucsyd.se
 • Coompanion Skåne erbjuder stöd via sin coronajour. Läs mer på Coompanions hemsida,
 • Almis hemsida kan du läsa om hur du gör om du behöver anstånd med amorteringar eller är i behov av finansiering, via exempelvis Brygglån. 
 • Region Skånes företagsakut erbjuder stöd för små- och medelstora företag, i ett samarbete med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Läs mer på skane.se/foretagsakuten.
 • Nyföretagarcentrum har lanserat Nyföretagarhjälpen.se, där du kostnadsfritt kan registrera dig för att få tillgång till webinarium och erbjudanden.
 • Småföretagarnas Riksförbund har skapat en samlingsplats med värdefull information för dig som småföretagare. Läs mer på Småföretagarnas riksförbunds hemsida.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad erbjuder alla kunder möjligheten till 2-timmars fri parkering på vardagar och helger. Läs mer om erbjudandet och hitta rabattkod på helsingborg.se.

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid– 19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du få svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset, convid-19, smittvägar och övriga områden.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan tänka kring ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån coronaviruset. 

Läs fler frågor och svar på Regeringens hemsida kopplat till sjukförsäkringen. 

Besök Arbetsgivarverkets hemsida för att få mer arbetsrättslig information. 

At Verksamt.se they have gathered information from government agencies about the new coronavirus, Covid-19, which is important for you to know about as a business owner.

At the Public Health Organisation of Sweden you can find information on their website.

Läs senaste numret av Work

Work är magasinet för och om näringslivet i Helsingborg där vi vill visa goda exempel, inspirera och sprida kunskap. Fokus ligger på det som finns högt på företagens agenda och som påverkar er i er vardag. Därför har detta nummer tema Kompetens och Rekrytering!

Tredje numret av Work.

Läs tidigare nummer av Work.