Wallåkra Stenkärlsfabrik

Wallåkra Stenkärlsfabrik uppmärksammades med en Företagsstjärna i september 2015. Företaget har rötter i historien och verkar för framtiden.

”Med rötter i historien och i traditionen men med blicken mot framtiden bidrar Wallåkra Stenkärlsfabrik till att ett unikt hantverk och kulturmiljö lever vidare. Genom entreprenörskap, engagemang och envishet bidrar Åsa Ormell och Wallåkra Stenkärlsfabrik till att göra Helsingborg till en skapande stad.” Så lyder motiveringen till Wallåkra Stenkärlsfabriks Företagsstjärna.

Wallåkra Stenkärlsfabrik är en kvarleva från nordvästskånsk hantverks- och industriepok.
Fabriken ligger naturskönt inbäddad i Rååns dalgång. Här tillverkasfortfarande stenkärl,
brunglänsande krukor och krus från traktens lera.

Wallåkra Stenkärlsfabriks webbplats