Vigmed

I maj fick Vigmed sitt första australiska patent. Ett framsteg som också gav en Företagsstjärna den 22 maj.

Patentet gällde VIGMED CLiP, en självaktiverande och automatisk nål som skyddar katetrar. Det skyddar i sin tur personal och patiener mot förorenade stickskador. Vigmed har huvudkontor i Helsingborg och ett 15-tal anställda.

Vigmeds webbplats