Sandéns Golv

Med öppenhet för människors olika förutsättningar och med tilltro till varje individs potential bidrar Sandéns Golv till ett Helsingborg där människor kan växa. Därför uppmärksammades Sandens Golv med en Företagsstjärna i juni 2017.

Stefan Sandén med personal har ett hjärta speciellt för ungdomar, som de med tydliga förväntningar och en stor portion tålamod lotsar in i arbetslivet. Sandéns Golv tar Helsingborg ett steg närmare.

Läs mer på Sandéns Golvs webbplats.