PULS

PULS bygger på en stark läkemedelstradition. Samtidigt som de jobbar mot en pulserande och skapande framtid. Därför är de en Företagsstjärna.

Life science-inkubatorn PULS fick sin Företagsstjärna den 2 februari 2015. Motiveringen lyder: ”Sveriges största privata life science inkubator PULS bygger vidare på Helsingborgs tradition inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Som spindeln i nätet kring projekt som utvecklar läkemedel mot svåra sjukdomar, bidrar PULS till att göra Helsingborg till en Skapande och Pulserande stad.”

PULS webbplats