Nitator Stainless Steel

Nitator Stainless steel arbetar både med bredd och innovationsförmåga. Därför fick den Företagsstjärna 30 april 2015.

Nitator Stainless steel arbetar sedan starten för snart 100 år nära sina kunder för att utveckla lösningar och produkter inom så skilda sektorer som livsmedel, läkemedel, kärnkraft och kemisk industri. Med gediget kunnande och innovationsförmåga tillverkar Nitator Stainless Steel avancerad utrustning i rostfritt stål åt kunder över hela världen och bidrar till att göra Helsingborg till en Skapande och Global stad.

Nitator Stainless Steels webbplats