Rescued Fruits

Rescued Fruits vann Petter och Gunhild Stordalens pris, som fokuserar på att lyfta fram nya hållbara livsmedelsföretag.

Det gav en företagsstjärna den 22 maj. Rescued Fruits tar tillvara på ätmogen frukt som annars slängs i frukthanteringen i Helsingborg för att den har för kort hållbarhet för att fraktas vidare till butik. Denna frukt gör Rescued Fruits marmelad på.

Rescued Fruits webbplats

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?