Luxus Packaging AB

Luxus Packaging tar ett socialt ansvar med stort hjärta och personligt engagemang. Mattias Strömberg med personal skapar förutsättningar för personer som står utanför arbetsmarknaden genom att erbjuda praktikplatser och anställningar. Detta bidrar till ökad självständighet och själv-försörjning hos individer och går hand i hand med Helsingborgs vision 2035. Luxus Packaging är en av Helsingborgs Företagsstjärnor. Grattis!

Företaget startades 2011 då utbud av högkvalitativa förpackningar och boxar saknades i Sverige. Hösten 2017 flyttade företaget in i nybyggda lokaler på Väla Södra och idag tillverkas här exklusiva förpackningar med några av Sveriges största företag som kunder. Med ett tydligt koncept där kvalitet, flexibilitet och miljö är kärnan visar företaget att en svensk produktion hävdar sig väl jämfört med billigare förpackningsalternativ från Asien.

Läs mer på Luxus Packagings webbplats.