J.H Orsing AB

Med ett stort engagemang och i en inkluderande miljö ger J.H. Orsing individer möjligheten att växa. Företaget skapar nya mönster och bryter ny mark genom att med ett öppet sinne ge chans till praktik och anställning. J.H. Orsing bidrar därmed till en gemensam och balanserad stad i enlighet med Helsingborgs vision 2035. Grattis!

Ett snart 70-årigt Helsingborgsföretag som säljer salivsugsmunstycken över hela världen. Produkterna är specialiserade inom förbrukningsartiklar för tandläkarmottagningar. Sedan 2015 är företaget ägt av Directa AB.

Läs mer på J.H Orsing ABs webbplats.