Helsingborgs Företagsgrupper

Helsingborgs Företagsgrupper skapar mötesplatser och skapar möjligheter för företag att utvecklas och knyta kontakter. Därför uppmärksammades de med en Företagsstjärna i december 2015.

”Genom sitt engagemang och sina arrangemang för näringslivet i staden, skapar Helsingborgs Företagsgrupper mötesplatser där företag knyter kontakter och gör affärer. Genom sitt målmedvetna arbete med att skapa samhörighet och förbättra förutsättningarna för näringslivet i staden bidrar Helsingborgs Företagsgrupper till att göra Helsingborg till en skapande och gemensam stad.” Så lyder motiveringen till Helsingborgs Företagsgruppers Företagsstjärna.

Läs mer på helsingborgsforetagsgrupper.se