Flygstolen

Flygstolen kombinerar e-handel med traditionella tjänster och skapar nya, innovativa lösningar. Därför uppmärksammades de med en Företagsstjärna i november 2015.

Sedan starten 2004 har Flygstolen bidragit till att göra Helsingborg till ett nav för e-handel och inspirationskälla till hur digitala lösningar kombinerat med traditionella tjänster kan resultera i nya, innovativa lösningar.

Med kunskap och entreprenörskap lyckas Flygstolen förena förändrade konsumentbeteenden med en ständig teknisk utveckling som gör Helsingborg till en Skapande och Global stad.

Flygstolens webbplats