Fieldy

Fieldy rönte framgångar för Business challenge med ett digitalt projektledningsverktyg för byggbranschen.

Det gav en Företagsstjärna den 22 maj. Fieldy arbetar med digitala verktyg för företag med personal på fältet.

Fieldys webbplats