Bilprospekt

Bilprospekt expanderar med sitt digitala säljsystem för bilhandlare. Därför fick de en Företagsstjärna 16 mars 2015.

Genom sin starka affärsidé som utnyttjar digitaliseringens alla möjligheter har Bilprospekt gått från inkubatorsföretag till att vara ett exportmoget företag med 12 anställda på mindre än 3 år. Med en uttalad ambition om att påverka och digitalisera bilbranschen bidrar Bilprospekt till att göra Helsingborg till den skapande och globala staden. Så lyder motiveringen till Bilprospekts Företagsstjärna.

Bilprospekts webbplats