Baker Tilly

Revisionsfirman Baker Tilly arbetar aktivt och med stort engagemang för att vara en brygga mellan näringsliv, studenter och UF-företagare. Därför uppmärksammade de med en Företagsstjärna den 13 april 2015.

”För sitt engagemang för människor och talanger och med uttalad ambition till att vara delaktiga i näringslivets långsiktiga utveckling. Genom sitt ideella arbete med att knyta samman näringsliv, studenter och UF-företagare och engagemang i Helsingborgs Företagsgrupper bidrar Baker Tilly till att göra Helsingborg till en pulserande och skapande stad.” Så lyder motiveringen till Baker Tillys Företagsstjärna.

Baker Tilly Sverige har cirka 450 anställda vid cirka 60 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr.

Baker Tillys webbplats