Axolot Solutions

Entreprenörer inom industriell vattenrening som med djup kemiteknisk kunskap tar fullständig rening och återvinning av avloppsvatten vidare från traditionell reningsteknik vidare genom ett innovationsdrivet arbete.

Vattenfrågor som naturresurs är nyckelfaktor för den balanserade staden. Grattis!

Axolot Solutions webbplats.