Alliero

Alliero jobbar med nytänkande, samtidigt som de skapar IT-lösningar med medarbetarnas långa erfarenhet. Därför uppmärksammades de med en Företagsstjärna i november 2015.

 ”Utifrån ett genuint kundperspektiv och med nytänkande i fokus skapar Alliero smarta IT- lösningar anpassade för morgondagens teknikutveckling. Genom medarbetarnas långa erfarenhet från IT-branschen och företagets innovationsdrivna verksamhet bidrar Alliero till att göra Helsingborg till en Global och Skapande stad.”