Jobbsatsning för unga

Driver du ett företag eller en organisation i Helsingborg och behöver anställa? Hör av dig till oss för att rekrytera en ung helsingborgare mellan 18 och 29 år.

Vi jobbar på olika sätt med att möta  arbetsgivares behov för att anställa unga helsingborgare, till exempel genom:

  • Direktrekryteringar – du som arbetsgivare hör av dig med behov och kravprofil. Arbetsförmedlingen och kommunen gör först ett urval av arbetssökande ungdomar, sedan sker matchning utifrån er kravprofil.  Efter intervjuer väljer företaget/organisationen vilken kandidat som får eventuell anställning. Fördelen är att du som rekryterar inte behöver platsannonsera och göra urval på egen hand.
  • Möjlighet till kortare utbildningar och kurser för ungdomar som inte uppfyller företagens kravprofil för att ta en anställning.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss. Företag och organisationer som behöver anställa får hjälp utifrån vilken typ av personal som ni behöver. Jobben som är aktuella för arbetssökande ungdomar är främst enklare arbete som inte kräver  högre eller längre utbildning.

Telefon 042-10 38 94 eller 042-10 43 30 eller Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Vill du ha mer information mejla 150jobb@helsingborg.se.