Event och turism

Helsingborgs stad arbetar för att skapa nya möjligheter för turismen och de företag som verkar inom turism- och besöksnäringen.

Målet är att göra Helsingborg till en attraktiv plats och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av företag, nya jobb och en utvecklad destination.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?