Vem gör vad på inköpsenheten

Ett 20-tal personer arbetar på enheten. Läs mer om dem och deras arbetsuppgifter.

Inköpschef – Petra Rantzow, telefon 042-10 51 65

Inköpschefens uppdrag är att leda enheten. Ring gärna Petra om du har frågor eller funderingar kring stadens inköp. Mejla Petra rantzow.

Inköpsanalytiker – Charlotte Strömstedt, 042-10 76 01

Vår inköpsanalytiker hjälper upphandlare och övriga på enheten att plocka fram data ur våra system. Hon gör ordentliga förstudier inför upphandlingar för att se vad vi köper och behöver, utvecklar system och processer som gör det lättare för oss att genomföra effektiv avtalsuppföljning samt andra former av inköpsanalys. Mejla Charlotte Strömstedt.

Koordinator – vikarie Johan Ackfeldt 042-103583

Vår koordinator sköter mycket av vårt dagliga arbete med vår egen ekonomi, kommunikation och är den som i första hand svara på allmänna frågor som kommer in till oss. Mejla Johan Ackfedt.

Livsmedelscontroller – Linda Bjarle, telefon 042-10 52 67

Livsmedelscontrollern har hand om stadens viktiga livsmedelsavtal, håller koll på siffrorna för ekomat, är expert i livsmedelsupphandlingar och stöd till beställarna i stadens kök. Mejla Linda Bjarle.

Miljöstrateger

De arbetar med att ställa och följa upp miljökrav i våra upphandlingar och avtal.

Teamchef, hållbarhetsteamet – Camilla Alfredsson, 042-10 50 48

Vår chef för hållbarhetsteamet jobbar med att ta ett helhetsgrepp kring miljö- och sociala krav i våra inköp. Hon samarbetar även med stadens bolag för att se till att vi ställer liknande krav och kan dra nytta av varandras arbete på området. Mejla Camilla Alfredsson.

Strateg, sociala krav Magnus Nilvér telefon 042-10 37 64

Strategen för sociala krav är anställd av arbetsmarknadsförvaltningen som matchare, men lägger större delen av sin arbetstid på att hjälpa våra leverantörer att uppfylla de sociala krav vi ställer i en del av våra upphandlingar. Mejla Magnus Nilvér.

Inköpare

Våra inköpare planerar och genomför stadsövergripande upphandlingar, följer upp de avtal vi har och planerar för nya avtalsområden. Dessutom hjälper de stadens förvaltningar med upphandlingar, lite som internkonsulter.

Teamchef – Johan Svensson, telefon 042-10 62 07

Teamchef – Susanne Hylander, telefon 042- 10 62 02

Chefen för upphandlingsteamet leder och fördelar arbetet inom teamet samt coachar och utvecklar upphandlarna i arbetssätt och metoder.