Vem gör vad på inköpsenheten

Ett 20-tal personer arbetar på inköpsenheten. Läs mer om dem och deras arbetsuppgifter.

Inköpschef – Petra Rantzow, telefon 042-10 51 65

Inköpschefens uppdrag är att leda enheten. Ring gärna Petra om du har frågor eller funderingar kring stadens inköp. petra.rantzow@helsingborg.se

Koordinator – Johan Ackfeldt 042-103583

Koordinatorns uppgifter är bland annat att arbeta med avdelningens ekonomi och kommunikation samt är den som i första hand  svarar på allmänna frågor som kommer in till enheten. johan.ackfeldt@helsingborg.se

Teamchef för verksamhetsstöd och hållbarhet – Camilla Alfredsson, 042-10 50 48

Teamchefen för hållbarhetsteamet jobbar med att ta ett helhetsgrepp kring stadens fyra hållbarhetsplattformar för inköp- och arbetsfrämjande insatser, arbetsrättsliga villkor, miljöhänsyn och etiska villkor. Hon samarbetar även med stadens bolag för att se till att vi ställer liknande krav och kan dra nytta av varandras arbete på området. camilla.alfredsson@helsingborg.se

Hållbarhetsstrateger

De arbetar med att ställa och följa upp hållbarhetskrav i våra upphandlingar och avtal.

Inköpsanalytiker – Charlotte Strömstedt, 042-10 76 01

Vår inköpsanalytiker hjälper upphandlare och övriga på enheten att plocka fram data ur våra system. Hon gör ordentliga förstudier inför upphandlingar för att se vad vi köper och behöver, utvecklar system och processer som gör det lättare för oss att genomföra effektiv avtalsuppföljning samt andra former av inköpsanalys. charlotte.stromstedt@helsingborg.se

Teamchef för upphandlare

Teamchefen leder och fördelar arbetet inom inköpsenheten samt coachar och utvecklar upphandlarna i arbetssätt och metoder.

Upphandlare

Våra upphandlare planerar och genomför stadsövergripande upphandlingar, följer upp dessa avtal och planerar nya avtalsområden. Utifrån stadens behov genomför även upphandlarna förvaltningsspecifika upphandlingar.

Livsmedelscontroller – Linda Bjarle, telefon 042-10 52 67

Livsmedelscontrollern har hand om stadens viktiga livsmedelsavtal, håller koll på siffrorna för ekomat, är expert i livsmedelsupphandlingar och stöd till beställarna i stadens kök. linda.bjarle@helsingborg.se