Sveriges största inköpskonferens till Helsingborg 2015

I april 2015 förväntas över 600 deltagare från hela Sverige komma till Helsingborg för att delta i Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens, Sveriges största årligen återkommande inköpskonferens riktad mot offentlig sektor.

Föreningen SOI (Sveriges Offentliga Inköpare) är en medlemsorganisation som aktivt verkar för utveckling och effektivisering av den offentliga upphandlingen och hela inköpsprocessen. SOI medverkar också till att offentliga medel används på ett effektivt sätt.

Läs mer om SOI:s åreskonferens på deras webbplats >