Scenkonstbiennal för barn och unga till Helsingborg 2014

Nätverket Bibu är Sveriges viktigaste mötesplats för professionell scenkonst för ung publik. Scenkonsten som presenteras ligger i utvecklingens framkant och attrahera utövare, arrangörer och lärare från hela landet, Norden och övriga världen. bibu.se samlar över tusen deltagare från flera världsdelar.

Den 14-17 maj 2014 kommer bibu.se för första gången att genomföras i Helsingborg. Evenemangets nav utgörs av Helsingborg stadsteater, Helsingborgs konserthus och Dunkers kulturhus.