Satsning på veteranevenemang

Evenemangsenheten arbetar för att fler veteranevenemang ska arrangeras i Helsingborg då det gynnar både staden och idrotten. Just nu har vi sökt tre större veteranevenemang som vi hoppas anordnas i Helsingborg under 2015 och 2016.

Veteranevenemang är generellt inte lika kostsamma som ett EM eller VM för seniorer och tidpunken för evenemanget är ofta mer flexibel än vid andra stora mästerskap. Som veteran besöker du ett evenemang för ditt intresse i sporten men också för att uppleva och besöka en ny region. Ofta har veteranerna minst en medföljande vilket gör att arrangörerna kan räkna med betydligt fler besökare. Programmen är inte lika intensiva och ofta har de en spelfri dag för att besökarna ska hinna med att upptäcka värdstaden.

Helsingborg har sökt tre veteranevenemang: 2015 hoppas vi på att få ta emot ett VM för veteraner i badminton, 2016 arbetar vi för ett EM i judo och 2017 EM i bordtennis. Evenemangen har mellan 800-2000 deltagare och pågår 4-7 dagar.

Säljarbetet pågår och studiebesök och säljbesök är inplanerade under sommaren och hösten. Vi har också tre drivande lokala arrangörsklubbar som ser positivt på att få vara med och arrangera ett veteranevenemang. Nu återstår det att se hur Helsingborg står sig i konkurrensen med övriga städer, det får vi besked om i slutet av året eller i början av 2014.