Riksidrottsmötet 2015 kommer att hållas i Helsingborg

Riksidrottsmötet 2015, där Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund samlas för att fatta beslut i en rad framtidsfrågor, kommer att äga rum i Helsingborg på Helsingborg Arena 29-31 maj 2015.

Riksidrottsmötet, som hålls vartannat år, är det samlade namnet för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas årsmöten – RF-stämman och SISU-stämman. Där samlas representanter för organisationernas 69 medlemsförbund för att diskutera och fatta beslut om en rad frågor. Stämmorna är idrottens högsta beslutande organ och mötet är öppet för allmänheten. På senaste mötet i Uppsala 2011 fanns över 800 deltagare på plats.

– Det är riktigt glädjande att Skåne och Helsingborg kommer att stå som värd för Riksidrottsmötet 2015. En fantastisk möjlighet att visa vår vackra stad och Helsingborg Arena för den nationella idrotten. Riksidrottsmötet har en klar och tydlig profil och ligger helt i linje med vårt strategiska arbete att värva kongresser och evenemang till Helsingborg, förklarar Johan Lundell, Evenemangschef Helsingborgs Stad.

Mötet i Helsingborg blir det 10:e gemensamma i ordningen och arrangeras tillsammans med Skåneidrotten. För Riksidrottsförbundet blir det den 89:e RF-stämman. Malmö stod värd för Riksidrottsmötet 1999.