Ortopediveckan arrangeras i Helsingborg 2014

Ortopediveckan arrangeras i Helsingborg i augusti 2014. Ortopediveckan är en årlig konferens som samlar runt 1500 deltagare och vänder sig främst till yrkesverksamma inom området.

Under pågående Ortopedivecka i Kristianstad höll Svensk Ortopedisk Förening sitt årsmöte där de beslutade att Ortopediveckan arrangeras i Helsing-borg 25-29 augusti 2014 på Helsingborg Arena. Senast Ortopediveckan an-ordnades i Helsingborg var 1987.

– Härligt att Ortopediveckan kommer till Helsingborg 2014. Återigen visar Helsingborg en styrka och attraktivitet som destination. Mötet ligger helt i linje med vårt strategiska arbete att värva kongresser och evenemang till Helsingborg”, förklarar Johan Lundell, Evenemangschef Helsingborgs Stad.

Konferensen arrangeras årligen och samlar runt 1500 deltagare under fem dagar. Ortopediveckan besöks inte bara av ortopedläkare utan också av sjuk-sköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Under veckan erbjuds föreläsningar, seminarier och debatter för professionen såväl som allmänheten.

Ortopediveckan 2014 arrangeras av Ortopedkliniken på Helsingborgs lasarett och Svensk Ortopedisk Förening. Under gårdagens årsmöte utsåg Niclas Ramberg, verksamhetschef för ortopedkliniken i Helsingborg, Anders Wykman till mötesgeneral för ortopediveckan 2014. Anders Wykman är överläkare och docent på ortopedkliniken och räknar med att påbörja förberedelserna omgående.

– Vi planerar en vecka på temat “Bättre och säkrare vård och behandling för ortopediska patienter”. Ett flertal svenska och utländska experter kommer att bjudas in för att delta. Vi ser fram emot 2014 och förväntar oss positiva ef-fekter för vår klinik men också för Helsingborgs Lasarett”, förklarar Anders Wykman, överläkare Helsingborgs Lasarett.

För mer information kontakta gärna:
Anders Wykman, överläkare, Helsingborgs lasarett, tel. 070–538 81 63
Johan Lundell, Evenemangschef, Helsingborgs stad, tel. 076-889 91 58