Näringslivsdagarna jubilerar och byter skepnad

I år byter Näringslivsdagarna namn, skepnad och attityd. Vi blir Hbg Talks! Under en fullmatad dag 7 oktober hyllar vi livet och näringen i näringslivet. Från varje programpunkt ska du få med dig nya kunskaper, insikter och erfarenheter. Välkommen till en dag fylld av mycket snack. Och ännu mer verkstad.

Näringslivsdagarna i Helsingborg fyller 25 år och blir Hbg Talks. Under dagen kan lyssna på talare, boka en walkie talkie, följa debatter och ta del av seminarier. Helsingborgsregionen är en plats för människor och företag som vill utvecklas. Och det är i mötet mellan människor som saker verkligen händer. Hbg Talks inspirerar till samverkan och utbyte. Du som företagsrepresentant får med dig något som du direkt och konkret kan använda i ditt arbete.

Läs mer på Hbgtalks.se