Kirurgveckan till Helsingborg i augusti 2018

Kirurgveckan, ett av de viktigaste forumen för svenska kirurger, kommer till Helsingborg Arena 20-25 augusti 2018. Med cirka 1800 deltagare blir Kirurgveckan den hittills största bokningen av kongresser som Helsingborgs stad har värvat.
Kirurgveckan är svensk kirurgis vetenskapliga och sociala möte. Här träffas deltagare från hela Sverige för att diskutera vetenskapliga resultat och gästföreläsningar med internationella aktörer. Kongressen äger rum en gång per år och roterar mellan olika platser i Sverige.

En konferens av den här storleken är också positivt för besöksnäringen i staden då det kommer att märkas för bland annat hotell, restauranger och butiker att det är mycket folk i rörelse.