Helsingborg Open – en succé

Helsingborg Open i golf blev framgångsrikt både publikt och idrottsligt. Under de fyra tävlingsdagarna kom drygt 24 500 besökare för att se världseliten i golf spela på Vasatorps GK.
I utvärderingen som företaget Rubin Reserach har gjort på uppdrag av Helsingborg stad får evenemanget rakt igenom höga betyg på parametrar som golfbanan, den sportsliga kvalitén och helhetsintrycket. Betygen ligger mellan 4,4 och 4,7 på en femgradig skala.

En omvärldsanalys visar att Helsingborg Open på flera punkter överträffar andra stora evenemang i Sverige. Faktorer som utmärkte sig var sportslig kvalitet, stämning & atmosfär samt känslomässig upplevelse.

Evenemanget lockade cirka 24 500 besökare. Dessa fördelas på 37 % besökare från Helsingborg, 43 % dagspendlare som åkte till evenemanget över dagen och 20 % som övernattade  i anslutning till besöket. Utvärderingen visade också att de cirka 10 500 turister som kom till regionen i samband med evenemanget har spenderat cirka 14,6 miljoner kronor under sitt vistelse. Boende står för cirka 1,9 miljoner kronor medan övrig konsumtion står för cirka 12,7 miljoner kronor.

– Vi ser framemot nästa år och att tillsammans med Svenska Golfförbundet och övriga intressenter lyfta evenemanget och engagemanget ytterligare ett steg, säger Johan Lundell, ansvarig för evenemang i Helsingborgs stad.