FLISA – kongress för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård

Föreningen FLISA arrangerar sin årliga kongress i Helsingborg i september 2016.

FLISA, Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård, har som främsta syfte att med gemensamma kompetenser utveckla svensk ambulanssjukvård, såväl nationellt som internationellt. Föreningen är ett gemensamt forum för utbyte av erfarenheter mellan personer som har ledningsansvar för ambulanssjukvård inom områdena medicin, administration, drift och utbildning.

Den 20-22 september 2016 välkomnar Helsingborgs stad kongressen till Helsingborg Arena.