Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Evenemangsenheten – en del av Swedish Network of Convention Bureaux

Evenemangsenheten är sedan starten, 2010, med i det svenska nätverket för convention bureaux i Sverige (SNCVB). Helsingborg är en av 17 svenska destinationer som ingår i nätverket.

SNCVB verkar inom två huvudfokusområden; affärsnytta och kunskapsutveckling, för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri. Syftet med nätverket är att ha ett gemensamt forum där de som representerar Convention Bureauer i Sverige kan dryfta ämnen, frågeställningar och problematik tillsammans. Exempel på projekt som drivs av nätverket är en gemensam, nationell databas över möten som roterar i Sverige, statistikmätningar, kunskapsspridning om convention bureau arbete och arrangemang av Mötets Dag som är ett inslag i Mötesindustriveckan.

En Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation som med hjälp av nationella och internationella möten och evenemang bidrar till utveckling och marknadsföring av en ort/region. En stor del av arbetet handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close