Båtriksdag samlas i Helsingborg

Den 27-29 mars nästa år seglar båtriksdagen in i Helsingborg.

Varje vår samlas delegater från Svenska Båtunionens Båtförbund. Målet är att bestämma inriktningen för Svenska Båtunionen, och besluta i frågor som väckts av Båtförbunden eller Unionsstyrelsen. Nästa år har turen kommit till Helsingborg.

Svenska Båtunionen organiserar ungefär 900 av de 1 000 båtklubbar som finns i Sverige.