Årsberättelse från Evenemangsenheten

Vi på evenemangsenheten arbetar för att fler evenemang och kongresser ska äga rum i staden. I vår årsrapport har vi sammanfattat förra årets arbete och resultat för hur Helsingborg utvecklas som evenemangs- och mötesstad.

Helsingborg är en stad med mycket goda förutsättningar att genomföra evenemang och möten i. Det genomförs årligen många evenemang och möten i Helsingborg, vilka arrangeras av såväl lokala krafter som nationella arrangörer. Under 2013 har vi på evenemangsenheten sett en positiv utveckling av rättighetsinnehavarnas syn på Helsingborg som mötes- och evenemangsstad. Denna förbättring är ett resultat av fyra års riktat arbete från oss och glädjande ser vi även denna positiva utveckling i våra årliga mål.

Syftet med vår årsrapport är att sammanfatta årets arbete och resultat för hur Helsingborg utvecklas som evenemangs- och mötesstad.

Läs vår årsrapport från 2013 här >