Välkommen att använda vår tekniska handbok

Använd stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok vid planering, projektering och byggande på allmän mark i  Helsingborgs stad.

Handboken kompletterar branschgemensamma tekniska anvisningar. I handboken har vi samlat beskrivningar, typritningar, krav, riktlinjer, program med mera som är specifika för Helsingborgs stad. Är du osäker på vad som gäller eller hur Teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera detta med din beställare.

Läs mer på webbplatsen för teknisk handbok.