Svara på enkät om företagsklimat

Är du en av de företagare som nu i början på 2017 fått Svenskt Näringslivs enkät om kommuners företagsklimat? Då är det viktigt att du besvarar enkäten. Helsingborgs stad arbetar aktivt för att förbättra företagsklimatet och dina svar är viktiga för oss.

Frågorna i enkäten gäller kommunens nivåer på avgifter och handläggningstider, attityder till företagande och hur lätt eller svårt det är att rekrytera personal. I årets undersökning får även alla politiker i kommunfullmäktige möjlighet att svara på enkäten. Totalt går enkäten ut till 71 000 företag och 13 000 kommunpolitiker över hela Sverige. Genom att besvara frågorna bidrar du aktivt till att förbättra kommunens företagsklimat.

Den 22 maj publiceras resultaten på Foretagsklimat.se. I höst släpper Svenskt Näringsliv den årliga rankinglistan.

Läs mer om rankingen av Helsingborgs företagsklimat

Läs mer om näringslivet i Helsingborg

Läs mer på Svenskt näringslivs webbplats