Stark ökning av turismen i Helsingborg 2016

Under 2016 ökade turismomsättningen med över 9 procent, eller 413 miljoner kronor jämfört med 2015. Tillsammans spenderade dagsbesökare och övernattande turister 4,94 miljarder kronor i Helsingborg.

Under 2016 genomfördes 761 314 kommersiella övernattningar på stadens hotell, stugbyar, vandrarhem och campingar. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med närmare 7,5 procent, eller 52 500 gästnätter, jämfört med 2015. Sedan 2012 har det skett en kraftig ökning av antalet kommersiella gästnätter i Helsingborg med över 36 procent.

Hotell- och restaurangföretagen i Helsingborg, som är en stor del av besöksnäringen, anställer många yngre och personer med utländsk bakgrund. Enligt de senast tillgängliga siffrorna från 2015 har drygt 40 procent av samtliga anställda utländsk bakgrund och över 32 procent är 24 år eller yngre.

– Besöksnäringen är viktig och skapar välbehövliga jobb i Helsingborg, inte minst för unga och nyanlända eftersom det är en bransch där många får sitt första jobb. Besöksnäringen är en framtidsbransch i Helsingborg med stor potential till fortsatt tillväxt och ännu fler jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Antalet utländska gästnätter ökade med drygt 16 000 eller 11,5 procent under 2016 till 156 307 gästnätter. Det är den högsta siffran någonsin i Helsingborg och 53 000 fler än 2010, en ökning med över 51 procent på sex år.

– Det är glädjande att stadens satsningar ger resultat. Det visar att våra målmedvetna och långsiktiga satsningar på t.ex. internationell marknadsföring, utökad hotellkapacitet, produktutveckling och evenemang lönar sig, säger Emma Håkansson, turism- och destinationsutvecklingschef i Helsingborgs Stad.

Läs rapporten Besöksnäringen i Helsingborg 2017, pdf.