Sök stöd från Regionala evenemangsfonden

Har du en idé för ett regionalt evenemang i Familjen Helsingborg? Då kan du söka stöd från Regionala evenemangsfonden och göra verklighet av dina planer.

Evenemanget ska bland annat vara varumärkesbyggande för regionen och ge effekt i flera kommuner inom Familjen Helsingborg. Även befintliga evenemang kan söka stöd, högsta möjliga summa att söka är 50 000 kronor per evenemang.

Ansökningsomgångar 2016/2017

  • 14 november 2016 – 1 februari 2017, beslut 14 februari
  • 2 februari 2017 – 15 maj 2017, beslut 31 maj
  • 16 maj 2017 – 16 oktober 2017, beslut 31 oktober

Läs mer och skicka in din ansökan.