Evenemangsfondens mål är att utveckla Helsingborg som evenemangs- och turistdestination, genom ett varierat och rikt evenemangsutbud. Fondens ska möjliggöra för aktörer att genomföra evenemang och möten i Helsingborg, men också att effektivt använda stadens egna resurser vid stöd.

Fondens uppdrag

Evenemangsfondens uppgift är att säkerställa stöd för att rätt typ av evenemang och kongresser, och en lämplig mix av dem, ska kunna genomföras i Helsingborg. Bredd och spridning över året är andra viktiga inslag.

Läs mer om evenemangsfonden.