Sök affärsutvecklingscheckar till ditt företag

Som småföretagare kan du söka så kallade affärsutvecklingscheckar för internationalisering, digitalisering och arbetsintegrerande sociala företag. Checkarna kan sökas av företag med mellan 2 och 49 anställda.

Målet med affärsutvecklingscheckarna är att ge stöd till små företag som vill ta in in extern kompetens för att utveckla företag och stärka konkurrenskraften.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats.