Sök affärsutvecklingscheckar till ditt företag

Som småföretagare kan du söka så kallade affärsutvecklingscheckar för internationalisering, digitalisering och arbetsintegrerande sociala företag. Checkarna kan sökas av företag med mellan 2 och 49 anställda.

Målet med affärsutvecklingscheckarna är att ge stöd till små företag som vill ta in in extern kompetens för att utveckla företag och stärka konkurrenskraften.