Sök affärsutvecklingscheckar till ditt företag

Som småföretagare kan du söka stöd från Region Skåne, så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla din verksamhet. Du kan få upp till 250 000 kronor för att förbereda och genomföra en satsning inom internationalisering, miljö eller digitalisering.

Målet med affärsutvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa. Insatsen för ditt företag ska vara nivåhöjande, och bidra till att företaget når en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och ditt företag ska på ett tydligt sätt motivera satsningen.

Läs mer på Region Skånes webbplats