Sök affärsutvecklingscheckar för internationalisering

Driver du ett småföretag i Skåne och vill satsa på en marknad utanför Sverige? Då kan du söka upp till 250 000 kronor via Region Skånes affärsutvecklingscheckar.

Sammanlagt ska drygt 9 miljoner kronor delas ut till skånska småföretag. Fokus ligger fortsatt på miljöteknikföretag, där 1,5 miljoner öronmärkts.

Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi, Exportkreditnämnden, Business Sweden, Tillväxtverket och Invest in Skåne/Enterprise Europe Network. Satsningen finansieras av Tillväxtverket.

Målet med affärsutvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för företagen att nyanställa. Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, och bidra till att företaget når en ny målgrupp eller marknad. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och företaget ska på ett tydligt sätt motivera satsningen.

Ansök och läs mer på Skane.com