Så var 2016 års sista Näringslivsfrukost

Helsingborgs invånare blir fler, liksom bostäderna och arbetstillfällena. Men hur produktiva är företagen i Skåne och hur står det till med produktiviteten i Helsingborg? Det var temat för årets sista Näringslivsfrukost.

2016 byggdes 1 600 nya bostäder i Helsingborg, det är siffror som inte setts till sedan 70-talet. Samtidigt renoveras lasarettet och flera olika projekt, bland annat H+ och renoveringen av Knutpunkten har sjösatts. Dessutom ökar antalet arbetstillfällen.

– Vi har en sysselsättningsgrad på runt 74 procent om man räknar in de som jobbar i Danmark. Det är visserligen lägre än rikssnittet. Men siffran ökar och visar att vi är på rätt väg, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tillväxt kopplad till produktivitet och företagande var temat för Näringslivsfrukosten. Per Tryding är vice vd för Handelskammaren. Tillsammans med forskare och experter arbetar han i Produktivitetskommissionen i Skåne. Målet är att undersöka varför Skåne har en lägre produktivitet än övriga landet och vad som kan göras för att vända utvecklingen.

– Tittar man på Göteborg och Stockholm så ligger de där de ska rent produktivitetsmässigt. Skåne ligger något lägre än det man kan prestera. Men det är inte en jättestor skillnad. Därför kan man också komma långt med ganska små åtgärder, säger Per Tryding.

Enligt Produktivitetskommissionen finns en större del av jobben i tjänstesektorn i Skåne, jämfört med övriga landet, samtidigt växer den högteknologiska sektorn. Men produktivitetsskillnaderna mellan de skånska kommunerna är stora. Ett fåtal faktorer väger tungt när det kommer till produktivitet, till exempel utbildning, innovation, export, nyföretagande och pendling.

– En högre utbildningsnivå bland invånarna ger en högre produktivitet, vilket i sin tur gör utbildningsmöjligheter viktiga. Även pendlingsmöjligheter är avgörande för produktiviteten. Där spelar E6an och tågtrafiken stor roll, säger Per Tryding.

Under Näringslivsfrukosten arrangerades också en panéldebatt med Jörgen Johansson från Aviko Norden, Mattias Christensson från IXX IT-partner och Norbert Tröndle från McNeil AB.

– För oss driver försäljning produktivitet. Vi jobbar också löpande med att bli mer produktiva. Det kan också innebära att produktiviteten minskar på kort sikt för att öka på lång sikt, säger Jörgen Johansson.

Alla tre betonade också vikten av att behålla och utveckla yrkesutbildningar i regionen, just för att säkra tillgången på kompetens.

– Utvecklingen går oerhört snabbt. Det som är modernast idag är inte ens godkänt om 18 månader. Många i vårt företag börjar i supporten och jobbar sig upp. Därför är det så viktigt att få tag i folk med rätt utbildning där företaget finns, säger Mattias Christensson.

Ett annat viktigt draglok på produktivitetsspåret är nöja medarbetare.

– Den som trivs gör ett bättre jobb och blir produktivare. För vår del handlar det också om att hela tiden göra små justeringar i hela anläggningen. Det kan handla om hur vi hanterar lager eller hur vi arbetar för att minska spill, säger Norbert Tröndle.

Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 7 februari 2017.