Så var 2015 för Näringslivs- och destinationsutveckling

Nytt näringslivsprogram, ny utbildning i Digitalakademin, webbplatsen Business Helsingborg, Entreprenörskolan, nya näringslivsdagarna Hbg Talks, Forum Campus och invigning av Kattegattleden. Det är ett litet axplock av Näringslivs- och destinationsutvecklings arbete under 2015.

Helsingborgs näringsliv består av 15 000 företag verksamma i drygt 600 branscher. Handel, logistik, besöks- och upplevelsenäringen är tydliga styrkeområden i stadens näringslivsstruktur. Dessa, tillsammans med spetskompetenser inom digitaliseringen, och en lång tradition av entreprenörskap och företagsamhet leder Helsingborg in i framtiden.

Det övergripande målet med stadens näringslivs- och destinationsutvecklingsarbete är att erbjuda det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska vara ett självklart alternativ för människor och företag som vill etablera sig, besöka, växa och utvecklas i Köpenhamnsregionen. Näringslivs- och destinationsutveckling jobbar målmedvetet och strategiskt med att öka stadens och regionens attraktionskraft för att nå våra mål.

Läs Året som gått (PDF 1,61 MB)