Integration på agendan på Näringslivsfrukost

Årets första Näringslivsfrukost lockade 170 personer till Hotel Marina Plaza. Temat var integration. Och framförallt hur företag, organisationer och myndigheter ska arbeta tillsammans för att bygga broar mellan människors kompetens och arbetsgivarnas behov.

Samarbete, lyhördhet och matchning. Det är tre av nycklarna för att lyckas med integration, nycklar som Helsingborgs stad arbetar mycket aktiv med. 2016 sökte 29 000 människor asyl i Sverige. För 2017 räknar man med 36 000 asylsökande. Jesper Theander är arbetsmarknadsdirektör i Helsingborgs stad. Han betonar att de gjort ett stort omställningsarbete.

– Vi är lyhörda för vilka behov som arbetsmarknaden har och för att kunna kombinera det med rätt utbildning till människor. Just nu finns 1000 asylsökande i Helsingborg och 1 200 personer i etablering. Och i just Helsingborg har fler asylsökande högskole- eller gymnasieutbildning än i övriga landet. Dessutom är många under 40 år. Tänk vilken resurs de är om de matchas med rätt utbildning och behov, säger han.

Företag inom alla branscher är den viktigaste spelaren när det kommer till integration. Därför hade Handelskammaren, som var värd för frukosten, bjudit in Radix Kompetens. Med en verktygslåda som spänner från utbildningar och praktik, till snabbspår och mentorer, hjälper deras 280 anställda varje månad 1 00 personer till arbete. Det resulterade i utmärkelsen Årets supergasell 2016, som delas ut av Dagens Industri.

-Vi försöker hela tiden jobba innovativt och tänka utanför ramarna, men utan att göra saker och ting och komplicerat. Just nu har vi ett projekt med Emmaus där nyanlända får jobba i deras butiker. Det är väldigt bra sätt att lära sig språk, säger grundaren Martin Sjöström.

Hans kollega Åsa Krug sammanfattar det som:

-Alla har kompetens, det gäller bara att hitta den och få en chans att använda den.

En av dem som nu ingår i Radix mentorsarbete är Khaled Kharboutli. Han kommer från Syrien där han innan kriget bröt ut drev ett företag i textilbranschen. Med mentor Björn Anderberg från Stenströms arbetar han nu för att etablera sig i samma bransch i Sverige.

-För mig handlar det om skaffa information om regler, knyta kontakter, träffa människor och lära mig att köpa och sälja i Sverige. Därför är Björns hjälp viktig. Jag vill verkligen gå vidare med detta. Det är ju det som jag arbetat med hela mitt liv, säger han.

Ett annat företag med integration högt på agendan är IT-konsulten Capgemini. De ingår i ett projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Hittills har det resulterat i att åtta av de tio personer som de tog emot för praktik har anställts i företaget.

-Vi har en fördel av att verka i internationell miljö där våra kunder inte kräver att man talar svenska. Men när vi anställt har vi skrivit kontrakt om att den anställde ska plugga svenska och ett år senare gör vi ett test. Samarbetet med Arbetsförmedlingen har varit lysande. Och ska jag ge ett tips för att komma igång med något liknande så är det att jobba lokalt. Det behövs inte mängder med beslut i olika ledningsgrupper och hr-grupper, säger Henrik Åhrén från Capgemeni.