Helsingborgs stad bjuder in till tre markanvisningar

Är ni en eller flera företagare som vill bygga och driva en förskola? Då är tillfället här. Via Mark- och exploateringsenheten bjuder Helsingborgs stad in till markanvisning för tre förskoletomter i kommunen.

De tre tomterna finns på Råå, i Ödåkra och i Ramlösa. Sista datum för att skicka in förslag på etablering av förskola på tomterna är 2 maj 2016.

När anmälningstiden gått ut gör mark- och exploateringsheten, tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen en utvärdering av förslagen. Kriterierna som bedöms i utvärderingen är i första hand beskrivningen av verksamheten, ekonomiska förutsättningar och hur tomtmarken ska utnyttjas. Men även byggnaderna utseende och hur genomförbart projektet är vägs in i bedömningen.

När bedömningen är klar tecknas ett maröverlåtelseavtal med den som presenterat det vinnande förslaget. På förskoletomten på Råå ska byggnationen komma igång vid årsskiftet 2016/17. På tomterna i Ödåkra och i Ramlösa är målet att börja bygga under hösten 2016.

Har du frågor kontakta:

Stefan Lovén, Enheten för mark och exploatering
E-post: stefan.loven@helsingborg.se
Telefon: 042-10 59 40
Adress: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, 251 89 Helsingborg