Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Helsingborg tappar i Svenskt Näringslivs ranking

Helsingborgs företagare ger staden ett något sämre betyg för företagsklimatet år 2016, jämfört med året innan. Därmed tappar Helsingborg 15 placeringar i den nationella rankingen. Helsingborg har dock fortfarande bäst resultat av de 15 största kommunerna i Sverige och landar på plats 44. Det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning i vilken det lokala näringslivet får svara på vad de tycker om näringslivsklimatet i Helsingborg.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på vad de tycker om näringslivsklimatet. Resultatet av enkätundersökningen publicerades idag.

Helsingborgs företagare ger 2016 ett lite sämre betyg för företagsklimatet, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Helsingborg följer den nationella trenden, där företagen är mer missnöjda med företagsklimatet än förra året och staden tappar 15 placeringar i den nationella rankingen. Helsingborgs resultat är bättre än det nationella, men enkätresultaten pekar på en försämring. På en viktig punkt, synen på kommunens myndighetsutövning i form av upphandling, är företagen nu mer positiva än förra året.

-Vi har som mål att Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor! Det är ett långsiktigt mål som kräver uthållighet och stabil utveckling. Men det är klart att vi vill se en rörelse framåt. När vi inte får kvittot på det, är det en uppmaning till oss att arbeta vidare i bred dialog med företagen i Helsingborg, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

Frågorna berör bland annat stadens service till företagen och handlar bland annat om bemötande och handläggningstider. Stadens tillämpning av lagar och regler med effektivitet och förståelse för företagens vardag finns också med. Stadens arbete med att förenkla och underlätta företagens kontakt med stadens förvaltningar fortsätter, men har inte gett avsedd effekt.

Undersökningen gjordes under den gångna vintern och besvarades av 156 Helsingborgsföretagare. Enkätsvaren utgör 2/3 av den riksomfattande ranking som Svenskt Näringsliv gör årligen. Det sammanfattande omdömet har stor betydelse och avgör 1/3 av rankingresultatet-

Vårt uppdrag är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att Helsingborg ska vara en så attraktiv och företagarvänlig stad som möjligt. Företagens upplevelser av vår service och hur det är att driva företag i Helsingborg är våra viktigaste verktyg i utvecklingsarbetet. Vi behöver veta vad företagen tycker är viktigt och förstärka både vårt eget arbete och fortsätta dialogen med företagen, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör i Helsingborg.

Svenskt Näringslivs ranking baseras främst på företagens enkätsvar, men också på statistisk fakta. Idag vet vi hur företagsklimatet i Helsingborgs stad står sig i jämförelse med landets övriga kommuner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close